نوع آگهی : درخواست
مهندس ترابی (خانه ایران) مهندس ترابی (خانه ایران)
پیروزی نبرد شمالی نبی اکرم پلاک 120
عضو اتحادیه املاک تهران . 12 سال سابقه مشاور املاک در مناطق 13.14.15 .3و 1 تهران 8سال سابقه جواز کسب درجه 1 و دارای گواهینامه مهارت تخصصی از اتحادیه مشاورین املاک تهران کارشناس در خرید و فروش املاک کلنگی و ساخت و ساز و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی ملکی ساخت و مشارکت در ساخت املاک کلنگی معاوضه کلیه املاک ومستغلات
درخواست خرید کلنگی
برای ثبت درخواست بازدید وارد حساب کاربری خود شوید
کد
1124839
آخرین بروزرسانی
1400/07/26
زمان ثبت
1400/07/24
محدوده
تهران / تهران / نبی اکرم
حداقل قیمت 2,500,000,000(تومان)
حداکثر قیمت 3,000,000,000(تومان)

سایر آگهی‌های مشاور

درخواست خرید آپارتمان
1,600,000,000 : قیمت
فروش کلنگی 66 متری
2,640,000,000 : قیمت
40,000,000 : متـری
فروش آپارتمان 92 متری
2,500,000,000 : قیمت
27,173,913 : متـری
اجاره آپارتمان 65 متری
150,000,000 : رهن
1,500,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,000,000,000 : قیمت
درخواست اجاره دفترکار
200,000,000 : رهن
20,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
400,000,000 : رهن
1,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
105,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست اجاره مغازه
50,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,200,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
60,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 75 متری
1,700,000,000 : قیمت
22,666,667 : متـری
درخواست اجاره مغازه
120,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 45 متری
1,050,000,000 : قیمت
23,333,333 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
220,000,000 : رهن
300,000 : اجاره
درخواست اجاره مغازه
60,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
60,000,000 : رهن
2,200,000 : اجاره
فروش آپارتمان 103 متری
2,700,000,000 : قیمت
26,213,592 : متـری
اجاره آپارتمان 63 متری
240,000,000 : رهن
2,700,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
130,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
lمغازه سرقفلی
1,820,000,000 : قیمت
70,000,000 : متـری
فروش آپارتمان 55 متری
1,350,000,000 : قیمت
24,545,455 : متـری
فروش آپارتمان 75 متری
1,800,000,000 : قیمت
24,000,000 : متـری
فروش آپارتمان 40 متری
820,000,000 : قیمت
20,500,000 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
1,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,100,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
900,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 40 متری
820,000,000 : قیمت
20,500,000 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
120,000,000 : رهن
600,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
450,000,000 : رهن
1,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
200,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 66 متری
1,350,000,000 : قیمت
20,454,545 : متـری
فروش آپارتمان 75 متری
2,200,000,000 : قیمت
29,333,333 : متـری
درخواست اجاره مغازه
60,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست خرید مغازه
1,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید کلنگی
3,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,500,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,600,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
300,000,000 : رهن
4,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
250,000,000 : رهن
1,500,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
60,000,000 : رهن
2,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 125 متری
3,625,000,000 : قیمت
29,000,000 : متـری
فروش آپارتمان بلوار ابوذر - علامه امینی 75 متر
3,300,000,000 : قیمت
44,000,000 : متـری
فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 100 متر
3,500,000,000 : قیمت
35,000,000 : متـری
فروش آپارتمان سوم نیروهوایی 81 متر
3,840,000,000 : قیمت
47,407,407 : متـری
فروش آپارتمان پیروزی 100 متری
2,700,000,000 : قیمت
27,000,000 : متـری
فروش آپارتمان دهم فروردین 115 متری
2,900,000,000 : قیمت
25,217,391 : متـری
فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 140 متر
5,300,000,000 : قیمت
37,857,143 : متـری
اجاره آپارتمان 56 متری
150,000,000 : رهن
1,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
120,000,000 : رهن
3,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 43 متری
850,000,000 : قیمت
19,767,442 : متـری
درخواست اجاره مغازه
150,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
150,000,000 : رهن
4,000,000 : اجاره
فروش آپارتمان 50 متری
1,020,000,000 : قیمت
20,400,000 : متـری
فروش آپارتمان 60 متری
1,250,000,000 : قیمت
20,833,333 : متـری
فروش آپارتمان 83 متری
1,800,000,000 : قیمت
21,686,747 : متـری
اجاره آپارتمان 55 متری
100,000,000 : رهن
1,300,000 : اجاره
اجاره آپارتمان 55 متری
100,000,000 : رهن
1,300,000 : اجاره
فروش آپارتمان 90 متری
2,500,000,000 : قیمت
27,777,778 : متـری
فروش آپارتمان نبی اکرم 95 متری
2,600,000,000 : قیمت
27,368,421 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
700,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
250,000,000 : رهن
5,000,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
270,000,000 : رهن
500,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
70,000,000 : رهن
3,500,000 : اجاره
فروش آپارتمان 54 متری
1,000,000,000 : قیمت
18,518,519 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
2,100,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 80 متری
2,300,000,000 : قیمت
28,750,000 : متـری
فروش آپارتمان 70 متری
2,000,000,000 : قیمت
28,571,429 : متـری
فروش آپارتمان 67 متری
1,950,000,000 : قیمت
29,104,478 : متـری
فروش آپارتمان 80 متری
2,500,000,000 : قیمت
31,250,000 : متـری
درخواست خرید آپارتمان
3,100,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 85 متری
2,600,000,000 : قیمت
30,588,235 : متـری
اجاره آپارتمان 42 متری
145,000,000 : رهن
توافقی : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
600,000,000 : رهن
500,000 : اجاره
فروش آپارتمان 52 متری
1,450,000,000 : قیمت
27,884,615 : متـری
فروش آپارتمان پیروزی 46 متری
900,000,000 : قیمت
19,560,000 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
100,000,000 : رهن
3,500,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
200,000,000 : رهن
1,000,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
1,300,000,000 : قیمت
درخواست اجاره آپارتمان
250,000,000 : رهن
500,000 : اجاره
درخواست اجاره آپارتمان
100,000,000 : رهن
2,500,000 : اجاره
اجاره آپارتمان 100 متری
50,000,000 : رهن
3,500,000 : اجاره
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
1,000,000,000 : قیمت
درخواست خرید آپارتمان
2,000,000,000 : قیمت
فروش آپارتمان 70 متری
1,950,000,000 : قیمت
27,857,143 : متـری
فروش آپارتمان 50 متری
1,190,000,000 : قیمت
23,800,000 : متـری
درخواست اجاره آپارتمان
40,000,000 : رهن
1,500,000 : اجاره
صفحه اصلی
ثبت آگهی
ابزار ها
میزکارمن
پشتیبانی آنلاین