شرح فعالیت

عضو اتحادیه املاک و دارای 12 سال سابقه مشاور املاک در مناطق 3 و 1و14 تهران و دارای 7 سال سابقه جواز کسب درجه 1 و دارای گواهینامه مهارت تخصصی از اتحادیه مشاورین املاک تهران و مهارت در خرید و فروش املاک کلنگی و ساخت و ساز و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی ملکی ساخت و مشارکت در ساخت املاک کلنگی معاوضه کلیه املاک ومستغلات

آگهی های مهندس ترابی (خانه ایران) (1936)
فروش آپارتمان نبی اکرم

600,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 120,000,000
اجاره : 40,000,000
فروش آپارتمان 80 متری

1,700,000,000

اجاره آپارتمان 60 متری
رهن : 130,000,000
اجاره : 1,200,000
اجاره آپارتمان پونک
رهن : 300,000,000
اجاره : 4,000,000
فروش آپارتمان پیروزی 60 متری

720,000,000

رهن و اجاره آپارتمان پرستار
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,100,000
اجاره آپارتمان 49 متری
رهن : 75,000,000
اجاره : 500,000
خرید آپارتمان

1,200,000,000

رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی)
رهن : 350,000,000
اجاره : توافقی
اجاره آپارتمان 87 متری
رهن : 260,000,000
اجاره : 100,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 320,000,000
اجاره : 1,000,000
فروش آپارتمان 106 متری پ 3 ط 2 غربی

1,700,000,000

خرید آپارتمان

850,000,000

فروش آپارتمان 69 متری

960,000,000

خرید آپارتمان

1,600,000,000

اجاره آپارتمان 78 متری
رهن : 210,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 110 متری

1,450,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 20,000,000
اجاره : 1,700,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 220,000,000
اجاره : 500,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 180,000,000
اجاره : 1,700,000
فروش آپارتمان 51 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 100 متر

2,600,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 110,000,000
اجاره : 600,000
خرید کلنگی

3,000,000,000

فروش آپارتمان 78 متری

920,000,000

فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 108 متر

2,430,000,000

اجاره آپارتمان 50 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,750,000
رهن و اجاره خانه نبی اکرم 90 متر
رهن : 50,000,000,000
اجاره : -1,294,967,296
خرید کلنگی

10,000,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 30,000,000
اجاره : 2,200,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 130,000,000
اجاره : 2,300,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 260,000,000
اجاره : 600,000
فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی 60 متر

850,000,000

خرید آپارتمان

950,000,000

اجاره آپارتمان 100 متری
رهن : 17,000,000
اجاره : 2,000,000
خرید آپارتمان

2,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید آپارتمان

6,000,000,000

خرید کلنگی

6,000,000,000

اجاره آپارتمان 67 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : 900,000
خرید آپارتمان

1,400,000,000

خرید آپارتمان

4,000,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 80,000,000
اجاره : 2,100,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 160,000,000
اجاره : 2,200,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 140,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان پیروزی 85 متری

1,300,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

خرید آپارتمان

1,900,000,000

رهن و اجاره سوئیت محلاتی - خ کیانی 40 متر
رهن : 10,000,000
اجاره : 500,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 40,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید کلنگی

1,500,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 230,000,000
اجاره : 500,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,700,000
رهن و اجاره مغازه تهران نو 200 متری
رهن : 1,800,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره مغازه پیروزی 50 متری
رهن : 500,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش مغازه امام حسین 22 متری

5,000,000,000

فروش مغازه پیروزی 11 متری

385,000,000

فروش مستغلات دفتر کار 17 شهریور 310 متری

35,000,000,000

فروش آپارتمان دفتر کار پیروزی 64 متری

توافقی

فروش آپارتمان دفتر کار پیروزی 62 متری

1,302,000,000

فروش مستغلات سبلان جنوبی 84 متری

توافقی

فروش مستغلات تهران نو 58 متری

2,376,000,000

فروش مستغلات پیروزی 55 متری

2,500,000,000

فروش مستغلات پیروزی 65 متری

2,200,000,000

فروش مستغلات نیروی هوایی 150 متری

توافقی

فروش آپارتمان تهران نو 55 متری

740,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 83 متری

1,350,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 118 متری

4,130,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 80 متری

1,100,000,000

فروش آپارتمان امام حسین 81 متری

800,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 73 متری

توافقی

فروش آپارتمان نیروی هوایی 136 متری

3,808,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 75 متری

862,500,000

فروش آپارتمان پیروزی 125 متری

2,125,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 118 متری

توافقی

فروش آپارتمان تهران نو 124 متری

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی 50 متری

650,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 81 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 128 متری

1,920,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 95 متری

1,600,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 83 متری

950,000,000

فروش آپارتمان میدان شهدا 71 متری

994,000,000

فروش آپارتمان میدان شهدا 57 متری

700,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 114 متری

1,600,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 54 متری

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی 64 متری

950,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 47 متری

634,500,000

فروش آپارتمان تهران نو 94 متری

2,350,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 70 متری

1,300,000,000

فروش آپارتمان 17 شهریور 44 متری

450,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 46 متری

828,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 76 متری

970,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 95 متری

2,000,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 58 متری

800,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 75 متری

1,350,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 63 متری

850,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 70 متری

920,000,000

فروش آپارتمان 17 شهریور 47 متری

480,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 65 متری

1,200,000,000

فروش آپارتمان امام حسین 105 متری

1,417,500,000

فروش آپارتمان پیروزی 57 متری

1,197,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 70 متری

1,680,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 40 متری

600,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 87 متری

1,400,000,000

رهن و اجاره مستغلات پیروزی 70 متری
رهن : 85,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان تهران نو 58 متری

720,000,000

رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 70 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن آپارتمان پیروزی 74 متری
رهن : 130,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 60 متری
رهن : 135,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره آپارتمان تهران نو 60 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,800,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 50 متری
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 50 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 2,100,000
رهن و اجاره آپارتمان سبلان جنوبی 60 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,000,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 47 متری
رهن : 40,000,000
اجاره : 2,050,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 62 متری
رهن : 40,000,000
اجاره : 2,100,000
رهن آپارتمان تهران نو 98 متری
رهن : 170,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 65 متری
رهن : 70,000,000
اجاره : 1,700,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 70 متری
رهن : 90,000,000
اجاره : 900,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 61 متری
رهن : توافقی
اجاره : توافقی
رهن آپارتمان تهران نو 60 متری
رهن : 180,000,000
اجاره : توافقی
رهن آپارتمان پیروزی 53 متری
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان 17 شهریور 48 متری
رهن : 20,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 55 متری
رهن : 45,000,000
اجاره : 1,550,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 42 متری
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,200,000
رهن آپارتمان تهران نو 76 متری
رهن : 250,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 65 متری
رهن : 70,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 53 متری
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 46 متری
رهن : 85,000,000
اجاره : توافقی
خرید آپارتمان

1,500,000,000

رهن آپارتمان پیروزی 54 متری
رهن : 110,000,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان 106 متری

1,750,000,000

خرید آپارتمان

1,700,000,000

اجاره آپارتمان 55 متری
رهن : 135,000,000
اجاره : 10,000
اجاره آپارتمان 110 متری
رهن : 40,000,000
اجاره : 2,500,000
رهن و اجاره مغازه پیروزی 25 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,500,000
رهن و اجاره مغازه تهران نو 120 متری
رهن : 150,000,000
اجاره : 25,000,000
رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار نیروی هوایی 120 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 6,000,000
رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار پیروزی 150 متری
رهن : 60,000,000
اجاره : 7,000,000
فروش مغازه پیروزی 15 متری

توافقی

فروش مستغلات دفتر کار سبلان جنوبی 43 متری

توافقی

فروش آپارتمان دفتر کار تهران نو 50 متری

توافقی

فروش مستغلات دفتر کار 17 شهریور 72 متری

توافقی

فروش آپارتمان دفتر کار تهران نو 40 متری

720,000,000

فروش مستغلات پیروزی 75 متری

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی 65 متری

910,000,000

رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 65 متری
رهن : 40,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان پیروزی 94 متری

توافقی

فروش آپارتمان تهران نو 83 متری

900,000,000

فروش آپارتمان سبلان جنوبی 55 متری

450,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 150 متری

3,900,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 76 متری

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی 53 متری

1,000,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 60 متری

650,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 53 متری

710,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 53 متری

900,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 64 متری

870,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 86 متری

1,720,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 123 متری

2,250,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 53 متری

610,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 103 متری

1,500,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 76 متری

1,100,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 55 متری

750,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 59 متری

730,000,000

فروش آپارتمان تهران نو 71 متری

1,310,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 60 متری

840,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 100 متری

توافقی

رهن و اجاره مستغلات نیروی هوایی 115 متری
رهن : 400,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره مستغلات تهران نو 120 متری
رهن : توافقی
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 65 متری
رهن : 150,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان 17 شهریور 79 متری
رهن : 20,000,000
اجاره : 3,000,000
رهن و اجاره آپارتمان تهران نو 60 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 76 متری
رهن : 85,000,000
اجاره : 2,700,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 64 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 78 متری
رهن : 80,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن آپارتمان پیروزی 58 متری
رهن : 110,000,000
اجاره : توافقی
رهن آپارتمان تهران نو 69 متری
رهن : 150,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان تهران نو 64 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,500,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 51 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 95 متری
رهن : 90,000,000
اجاره : 4,000,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 50 متری
رهن : 30,000,000
اجاره : 2,500,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 62 متری
رهن : 140,000,000
اجاره : 1,650,000
رهن آپارتمان نیروی هوایی 100 متری
رهن : 300,000,000
اجاره : توافقی
رهن آپارتمان نیروی هوایی 70 متری
رهن : 170,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 75 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,700,000
رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی 78 متری
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,100,000
رهن آپارتمان پیروزی 63 متری
رهن : 120,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 48 متری
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش آپارتمان پرستار شمالی 100 متر

3,200,000,000

درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 70,000,000
اجاره : 2,000,000
درخواست اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش مغازه پیروزی 75 متری

3,375,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 130 متری

1,170,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 58 متری

1,250,000,000

رهن و اجاره آپارتمان پیروزی 57 متری
رهن : 40,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان تهران نو 76 متری

900,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی 56 متری

800,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 45 متری

توافقی

فروش آپارتمان 17 شهریور 45 متری

توافقی

صفحه اصلی
ثبت آگهی
حرفه ای ها
میزکارمن