شرح فعالیت

عضو اتحادیه املاک و دارای 12 سال سابقه مشاور املاک در مناظق 3 و 1و14 تهران و دارای 7 سال سابقه جواز کسب درجه 1 و دارای گواهینامه مهارت تخصصی از اتحادیه مشاورین املاک تهران و مهارت در خرید و فروش املاک کلنگی و ساخت و ساز و مشارکت در ساخت مشاوره حقوقی ملکی ساخت و مشارکت در ساخت املاک کلنگی معاوضه کلیه املاک ومستغلات

آگهی های املاک خانه ایران (1429)
فروش آپارتمان نبرد شمالی 48 متر

650,000,000

فروش آپارتمان میدان شهدا

توافقی

رهن و اجاره مغازه نیروی هوایی
رهن : 150,000,000
اجاره : 12,000,000
رهن و اجاره مستغلات دفتر کار نیروی هوایی
رهن : 250,000,000
اجاره : 25,000,000
رهن و اجاره مستغلات دفتر کار نیروی هوایی
رهن : 250,000,000
اجاره : 25,000,000
فروش مستغلات کلنگی مغازه نیروی هوایی

20,000,000,000

فروش مستغلات نیروی هوایی

8,500,000,000

فروش آپارتمان نیروی هوایی

1,286,500,000

رهن آپارتمان نیروی هوایی
رهن : 400,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار سبلان جنوبی
رهن : 540,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار سبلان جنوبی
رهن : 540,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان سبلان جنوبی

توافقی

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار تهران نو
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار تهران نو
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش آپارتمان دفتر کار تهران نو

توافقی

فروش آپارتمان دفتر کار تهران نو

توافقی

فروش آپارتمان تهران نو

1,300,000,000

فروش آپارتمان تهران نو

توافقی

فروش آپارتمان تهران نو

2,700,000,000

فروش مستغلات مغازه پیروزی

توافقی

فروش مستغلات پیروزی

7,500,000,000

فروش مستغلات پیروزی

6,000,000,000

فروش آپارتمان پیروزی

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی

850,000,000

فروش آپارتمان پیروزی

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی

1,000,000,000

فروش آپارتمان پیروزی

2,000,000,000

فروش آپارتمان پیروزی

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی

3,125,000,000

فروش آپارتمان پیروزی

توافقی

فروش آپارتمان پیروزی

1,200,000,000

اجاره ویلا و خانه
رهن : 300,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش آپارتمان

1,955,000,000

اجاره آپارتمان پونک
رهن : 120,000,000
اجاره : 4,000,000
فروش آپارتمان نبی اکرم 47 متر

799,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 78

1,150,000,000

فروش آپارتمان پرستار شمالی

3,300,000,000

رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی)
رهن : 350,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی 48 متر

720,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 800,000
خرید مغازه

1,200,000,000

خرید آپارتمان

1,400,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 300,000
رهن و اجاره آپارتمان تاجری 60 متر
رهن : 120,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان قیام 120 متر

2,400,000,000

فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی 60 متر

900,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 48 متر

780,000,000

فروش کلنگی مخبرشمالی 108 متر

3,000,000,000

فروش آپارتمان لرستان 82 متر

1,312,000,000

فروش آپارتمان لرستان 74 متر

1,110,000,000

خرید آپارتمان

1,300,000,000

فروش آپارتمان پرستار جنوبی 60 متر

550,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 350,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره خانه نبی اکرم 90 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 3,200,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 250,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,700,000
خرید کلنگی

3,000,000,000

خرید کلنگی

3,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,600,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 170,000,000
اجاره : 2,000,000
فروش کلنگی نبی اکرم 102 متر

2,500,000,000

خرید کلنگی

3,500,000,000

فروش آپارتمان بلوار ابوذر - علامه امینی 60 متر

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 42 متر
رهن : 35,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 300,000,000
اجاره : 3,500,000
خرید آپارتمان

1,600,000,000

فروش آپارتمان پاسدارگمنام 75 متر

1,050,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 90,000,000
اجاره : 1,800,000
خرید مغازه

1,600,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 70 متر

1,120,000,000

فروش آپارتمان پرستار جنوبی 50 متر

730,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 4,000,000
رهن و اجاره آپارتمان دهم فروردین شمالی 50 متر
رهن : 85,000,000
اجاره : توافقی
خرید آپارتمان

650,000,000

خرید آپارتمان

1,600,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 65 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,200,000
اپارتمان 70 متری 50 متر

2,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 90,000,000
اجاره : 300,000
خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 140,000,000
اجاره : 1,500,000
فروش آپارتمان نصر 75 متر

1,237,500,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,200,000
خرید آپارتمان

2,100,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

فروش آپارتمان قیام 51 متر

800,000,000

خرید آپارتمان

1,000,000,000

خرید آپارتمان

1,200,000,000

خرید آپارتمان

600,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 320,000,000
اجاره : 600,000
خرید آپارتمان

800,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 270,000,000
اجاره : 1,000,000
خرید آپارتمان

1,500,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 70,000,000
اجاره : 1,800,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 120,000,000
اجاره : 1,200,000
رهن و اجاره آپارتمان بهشتی-بلوار ابوذر 130 متر
رهن : 500,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 350,000,000
اجاره : 2,000,000
خرید آپارتمان

1,400,000,000

خرید کلنگی

3,000,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

فروش آپارتمان پاسدارگمنام 61 متر

770,000,000

فروش کلنگی نبی اکرم 66 متر

1,500,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 120,000,000
اجاره : 1,600,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 40,000,000
اجاره : 1,400,000
فروش آپارتمان دهم فروردین شمالی 87 متر

1,218,000,000

خرید کلنگی

5,000,000,000

فروش آپارتمان بلوار ابوذر شمالی 105 متر

2,310,000,000

فروش آپارتمان قیام 100 متر

2,100,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 250,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره مغازه
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,000,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,200,000
فروش کلنگی نبرد شمالی 81 متر

1,900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 2,000,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 140,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 80,000,000
اجاره : 600,000
خرید آپارتمان

800,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,600,000
رهن و اجاره آپارتمان تاجری 55 متر
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 250,000,000
اجاره : توافقی
فروش کلنگی بلوار ابوذر-زمزم 160 متر

5,000,000,000

فروش آپارتمان بلوار ابوذر-زمزم 68 متر

850,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

فروش آپارتمان تاجری 72 متر

1,008,000,000

فروش آپارتمان تاجری 84 متر

1,204,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

فروش کلنگی عجب گل 70 متر

1,260,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 110,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 30,000,000
اجاره : 1,600,000
رهن و اجاره آپارتمان مارلیک 68 متر
رهن : 70,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان نبی اکرم 60 متر

60,000,000

خرید کلنگی

3,000,000,000

رهن و اجاره مغازه
رهن : 60,000,000
اجاره : 4,000,000
خرید آپارتمان

1,400,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 170,000,000
اجاره : 2,000,000
خرید آپارتمان

1,200,000,000

خرید آپارتمان

1,600,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 500,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 600,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : 600,000
خرید آپارتمان

800,000,000

فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) 50 متر

750,000,000

خرید کلنگی

5,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,300,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید کلنگی

2,200,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 150,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 160,000,000
اجاره : 3,000,000
فروش آپارتمان محلاتی - گیلکی شمالی 53 متر

700,000,000

خرید آپارتمان

900,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,200,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 240,000,000
اجاره : توافقی
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 240,000,000
اجاره : توافقی
خرید کلنگی

1,800,000,000

فروش آپارتمان قیام 143 متر

3,289,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 76 متر

850,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 220,000,000
اجاره : توافقی
خرید آپارتمان

1,100,000,000

فروش آپارتمان نبرد شمالی 115 متر

2,300,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 143 متر

2,717,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 230,000,000
اجاره : 600,000
خرید کلنگی

3,500,000,000

فروش کلنگی پاسدارگمنام 197 متر

6,895,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 20,000,000
اجاره : 1,500,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,200,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 120,000,000
اجاره : 2,300,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 260,000,000
اجاره : توافقی
فروش کلنگی دهم فروردین 60 متر

1,150,000,000

خرید کلنگی

1,500,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 60,000,000
اجاره : 1,300,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 50,000,000
اجاره : 1,200,000
رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 80,000,000
اجاره : 2,300,000
خرید کلنگی

10,000,000,000

فروش کلنگی نبی اکرم 100 متر

2,700,000,000

فروش کلنگی شهمیرزادی 72 متر

1,350,000,000

فروش کلنگی قیام 160 متر

5,760,000,000

خرید آپارتمان

700,000,000

فروش آپارتمان پاسدارگمنام 45 متر

470,000,000

خرید آپارتمان

600,000,000

اچ سی مدل 97

217,000,000

فروش آپارتمان نبی اکرم 44 متر

528,000,000

خرید کلنگی

6,000,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 65 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : 1,200,000
خرید آپارتمان

800,000,000

رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم 40 متر
رهن : 100,000,000
اجاره : توافقی
خرید آپارتمان

900,000,000

فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی 66 متر

924,000,000

فروش آپارتمان پیروزی 34 متر

400,000,000

فروش آپارتمان نصر 106 متر

1,643,000,000

رهن و اجاره آپارتمان
رهن : 370,000,000
اجاره : توافقی
فروش آپارتمان دهم فروردین 55 متر

825,000,000

خرید آپارتمان

800,000,000

فروش کلنگی پاسدارگمنام 130 متر

2,600,000,000

صفحه اصلی
ثبت آگهی
حرفه ای ها
میزکارمن