فروش مغازه - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش مغازه ونک با کد 11776531
11776531
1397/05/25
ونک
1,200,000,000
60,000,000
20 متر
0
0
تصویر فروش مغازه گاندی با کد 11776505
11776505
1397/05/25
گاندی
860,000,000
40,952,381
21 متر
0
0
تصویر فروش مغازه یوسف اباد با کد 11776452
11776452
1397/05/24
یوسف اباد
1,265,000,000
55,000,000
23 متر
0
0
تصویر فروش مغازه وزرا با کد 11776355
11776355
1397/05/24
وزرا
1,000,000,000
25,000,000
40 متر
0
0
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش مغازه شهرک غرب با کد 11776280
11776280
1397/05/24
شهرک غرب
3,200,000,000
0
27 متر
0
0
0
تصویر فروش مغازه ارژانتین با کد 11776130
11776130
1397/05/24
ارژانتین
3,500,000,000
0
28 متر
0
0
0
تصویر فروش مغازه اختیاریه با کد 11775848
11775848
1397/05/22
اختیاریه
2,500,000,000
71,428,571
35 متر
2
0
تصویر فروش مغازه اختیاریه با کد 11775773
11775773
1397/05/22
اختیاریه
1,600,000,000
21,333,333
75 متر
0
0
0
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش مغازه تاجری  با کد 16691
16691
1397/05/21
تاجری
150,000,000
0
10 متر
0
0
---
تصویر فروش مغازه بلوار امام حسین با کد 16689
16689
1397/05/21
بلوار امام حسین
700,000,000
17,070,000
41 متر
1
11
---
تصویر فروش مغازه صادقیه با کد 11775558
11775558
1397/05/21
صادقیه
510,000,000
0
12 متر
0
0
0
تصویر فروش مغازه دزاشیب با کد 11775414
11775414
1397/05/21
دزاشیب
980,000,000
70,000,000
14 متر
0
0
كف
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش مغازه جلآل آل احمد با کد 11775286
11775286
1397/05/20
جلآل آل احمد
1,100,000,000
31,428,571
35 متر
0
0
0
تصویر فروش مغازه پل ستارخان با کد 11775172
11775172
1397/05/20
پل ستارخان
169,000,000
0
12 متر
0
0
تصویر فروش مغازه  بلوار امین  با کد 16674
16674
1397/05/18
بلوار امین
408,000,000
17,000,000
24 متر
0
0
-1
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11775010
11775010
1397/05/18
تجریش
7,500,000,000
0
42 متر
0
0
2
محل تبلیغ شما
تماس با 09198336840
تصویر فروش مغازه مخبرشمالی با کد 16666
16666
1397/05/17
مخبرشمالی
1,800,000,000
18,000,000
100 متر
0
6
---
تصویر فروش مغازه جنت آباد با کد 11774813
11774813
1397/05/17
جنت آباد
750,000,000
0
33 متر
0
0