خرید ملک در یوسف اباد - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11860483
11860483
1398/06/23
یوسف اباد
1,100,000,000
18,333,333
60 متر
1
17
7
تصویر رهن و اجاره آپارتمان یوسف اباد با کد 11860457
11860457
1398/06/23
یوسف اباد
150,000,000
8,000,000
180 متر
3
10
تصویر رهن و اجاره آپارتمان یوسف اباد با کد 11860387
11860387
1398/06/23
یوسف اباد
60,000,000
3,000,000
60 متر
2
5
1
تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11860370
11860370
1398/06/23
یوسف اباد
6,000,000,000
27,906,977
215 متر
4
نوساز
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش دفتر کار یوسف اباد با کد 11860365
11860365
1398/06/23
یوسف اباد
1,680,000,000
20,000,000
84 متر
2
25
4
تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11860186
11860186
1398/06/23
یوسف اباد
2,646,000,000
27,000,000
98 متر
2
نوساز
1/4
تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11860182
11860182
1398/06/23
یوسف اباد
1,350,000,000
24,107,143
56 متر
1
100
2
تصویر رهن دفتر کار یوسف اباد با کد 11860179
11860179
1398/06/23
یوسف اباد
700,000,000
0
200 متر
2
2
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره دفتر کار یوسف اباد با کد 11860172
11860172
1398/06/23
یوسف اباد
100,000,000
10,000,000
90 متر
3
20
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان یوسف اباد با کد 11860095
11860095
1398/06/23
یوسف اباد
120,000,000
3,000,000
90 متر
2
24
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان یوسف اباد با کد 11860094
11860094
1398/06/23
یوسف اباد
250,000,000
0
92 متر
2
21
2
تصویر فروش مغازه یوسف اباد با کد 11859851
11859851
1398/06/23
یوسف اباد
6,000,000,000
0
180 متر
0
نوساز

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11859571
11859571
1398/06/16
یوسف اباد
2,300,000,000
0
114 متر
3
10
3
تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11859325
11859325
1398/06/16
یوسف اباد
1,638,000,000
21,000,000
78 متر
1
6
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار یوسف اباد با کد 11859316
11859316
1398/06/16
یوسف اباد
200,000,000
1,500,000
126 متر
3
30
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان یوسف اباد با کد 11859034
11859034
1398/06/16
یوسف اباد
10,000,000
70,000,000
89 متر
2
20
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11859025
11859025
1398/06/16
یوسف اباد
1,820,000,000
17,333,333
105 متر
2
16
1
تصویر فروش آپارتمان یوسف اباد با کد 11859020
11859020
1398/06/16
یوسف اباد
2,875,000,000
25,000,000
115 متر
2
نوساز
1/4