فروش ملک در گاندی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11871479
11871479
1398/08/22
گاندی
1,050,000,000
14,383,562
73 متر
1
100
-1
تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11871148
11871148
1398/08/20
گاندی
1,560,000,000
24,000,000
65 متر
1
7
3
تصویر فروش مغازه گاندی با کد 11870804
11870804
1398/08/19
گاندی
1,200,000,000
0
25 متر
0
نوساز
تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11870564
11870564
1398/08/16
گاندی
1,250,000,000
20,833,333
60 متر
1
17
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش دفتر کار گاندی با کد 11869805
11869805
1398/08/13
گاندی
2,025,000,000
27,000,000
75 متر
1
نوساز
1
تصویر فروش دفتر کار گاندی با کد 11868724
11868724
1398/08/06
گاندی
2,600,000,000
0
100 متر
3
20
0
تصویر فروش مغازه گاندی با کد 11868215
11868215
1398/08/06
گاندی
410,000,000
0
8 متر
0
نوساز
-1
تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11868135
11868135
1398/08/06
گاندی
2,127,500,000
18,500,000
115 متر
2
100
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش دفتر کار گاندی با کد 11867359
11867359
1398/07/29
گاندی
2,550,000,000
30,000,000
85 متر
1
20
2
تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11867339
11867339
1398/07/29
گاندی
1,600,000,000
19,753,086
81 متر
2
100
3
تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11866073
11866073
1398/07/22
گاندی
1,990,000,000
22,873,563
87 متر
2
100
1
تصویر فروش دفتر کار گاندی با کد 11865889
11865889
1398/07/21
گاندی
4,800,000,000
24,365,482
197 متر
6
100
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11865037
11865037
1398/07/15
گاندی
1,500,000,000
24,590,164
61 متر
1
4
1
تصویر فروش مغازه گاندی با کد 11864946
11864946
1398/07/15
گاندی
1,600,000,000
0
26 متر
0
نوساز
كف
تصویر فروش مغازه گاندی با کد 11864720
11864720
1398/07/14
گاندی
1,000,000,000
0
21 متر
0
نوساز
-1
تصویر فروش دفتر کار گاندی با کد 11864425
11864425
1398/07/14
گاندی
2,461,000,000
23,000,000
107 متر
2
20
0

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان گاندی با کد 11864166
11864166
1398/07/10
گاندی
2,600,000,000
21,311,475
122 متر
4
16
4
تصویر فروش مغازه گاندی با کد 11863828
11863828
1398/07/09
گاندی
2,000,000,000
0
31 متر
0
نوساز
كف