رهن و اجاره دفتر کار در پل ستارخان - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پل ستارخان با کد 11876566
11876566
1398/09/11
پل ستارخان
80,000,000
10,000,000
160 متر
3
100
0
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پل ستارخان با کد 11870698
11870698
1398/08/19
پل ستارخان
30,000,000
300,000
0 متر
0
20
2