رهن و اجاره آپارتمان در پارک شریعتی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پارک شریعتی با کد 11886290
11886290
1398/10/28
پارک شریعتی
400,000,000
0
120 متر
3
7
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پارک شریعتی با کد 11877326
11877326
1398/09/13
پارک شریعتی
70,000,000
5,000,000
102 متر
2
15
2