خرید ملک در میدان هروی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11860432
11860432
1398/06/23
میدان هروی
300,000,000
1,000,000
100 متر
2
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان میدان هروی با کد 11860379
11860379
1398/06/23
میدان هروی
3,674,000,000
22,000,000
167 متر
3
2
2
تصویر فروش آپارتمان میدان هروی با کد 11860375
11860375
1398/06/23
میدان هروی
2,080,000,000
20,000,000
104 متر
2
6
4
تصویر رهن آپارتمان میدان هروی با کد 11859906
11859906
1398/06/23
میدان هروی
170,000,000
0
72 متر
1
20
واحدها

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش دفتر کار میدان هروی با کد 11859905
11859905
1398/06/23
میدان هروی
2,550,000,000
30,000,000
85 متر
2
4
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11859661
11859661
1398/06/16
میدان هروی
200,000,000
3,500,000
130 متر
3
16
2
تصویر رهن آپارتمان میدان هروی با کد 11859521
11859521
1398/06/16
میدان هروی
800,000,000
0
165 متر
3
1
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11859315
11859315
1398/06/16
میدان هروی
80,000,000
4,000,000
70 متر
2
13
5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان میدان هروی با کد 11859301
11859301
1398/06/16
میدان هروی
2,997,000,000
27,000,000
111 متر
2
8
2
تصویر فروش دفتر کار میدان هروی با کد 11859120
11859120
1398/06/16
میدان هروی
1,496,000,000
22,000,000
68 متر
1
نوساز
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار میدان هروی با کد 11858995
11858995
1398/06/16
میدان هروی
150,000,000
7,000,000
110 متر
2
نوساز
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11858745
11858745
1398/06/16
میدان هروی
200,000,000
0
71 متر
2
10
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره مغازه میدان هروی با کد 11858714
11858714
1398/06/16
میدان هروی
90,000,000
8,000,000
20 متر
0
نوساز
كف
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11858113
11858113
1398/06/10
میدان هروی
60,000,000
4,200,000
82 متر
2
15
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11857940
11857940
1398/06/10
میدان هروی
250,000,000
5,000,000
150 متر
3
18
3
تصویر رهن و اجاره مغازه میدان هروی با کد 11857939
11857939
1398/06/10
میدان هروی
100,000,000
2,000,000
20 متر
0
نوساز
كف

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان میدان هروی با کد 11857669
11857669
1398/06/10
میدان هروی
3,900,000,000
0
166 متر
3
7
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میدان هروی با کد 11857261
11857261
1398/06/10
میدان هروی
100,000,000
3,000,000
85 متر
2
15
-1