فروش آپارتمان در مطهری تخت طاووس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906379
11906379
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
1,450,000,000
0
58 متر
1
23
3
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906324
11906324
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
1,900,000,000
20,000,000
95 متر
2
27
1
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906304
11906304
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
3,648,000,000
32,000,000
114 متر
3
نوساز
1/4/5
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904588
11904588
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
1,100,000,000
18,333,333
60 متر
1
30
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904303
11904303
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
1,768,000,000
26,000,000
68 متر
2
2
1
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904193
11904193
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
3,100,000,000
30,392,157
102 متر
2
9
3
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11903494
11903494
1399/02/23
مطهری تخت طاووس
2,300,000,000
0
115 متر
3
15
1
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11902427
11902427
1399/02/20
مطهری تخت طاووس
1,380,000,000
15,000,000
92 متر
2
100
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11898218
11898218
1399/01/25
مطهری تخت طاووس
2,200,000,000
15,172,414
145 متر
2
100
3
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11896284
11896284
1398/12/26
مطهری تخت طاووس
5,000,000,000
20,000,000
250 متر
5
30
2
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11894499
11894499
1398/12/13
مطهری تخت طاووس
1,220,000,000
0
44 متر
1
15
2
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11892172
11892172
1398/12/01
مطهری تخت طاووس
1,500,000,000
16,304,348
92 متر
2
100
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11891709
11891709
1398/12/01
مطهری تخت طاووس
1,150,000,000
0
76 متر
2
20
2
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11891565
11891565
1398/12/01
مطهری تخت طاووس
1,160,000,000
20,000,000
58 متر
1
14
5
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11891371
11891371
1398/12/01
مطهری تخت طاووس
780,000,000
0
50 متر
1
20
1
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11890974
11890974
1398/11/27
مطهری تخت طاووس
1,280,000,000
0
90 متر
2
25
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11890485
11890485
1398/11/23
مطهری تخت طاووس
2,200,000,000
13,333,333
165 متر
3
100
2
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11890301
11890301
1398/11/21
مطهری تخت طاووس
1,500,000,000
15,957,447
94 متر
2
20
0