فروش دفتر کار در ظفر - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11904462
11904462
1399/02/28
ظفر
4,960,000,000
31,000,000
160 متر
3
نوساز
7
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11903933
11903933
1399/02/24
ظفر
6,000,000,000
0
85 متر
2
7
5
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11903854
11903854
1399/02/24
ظفر
4,828,000,000
34,000,000
142 متر
1
نوساز
واحدها
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11903848
11903848
1399/02/24
ظفر
5,032,000,000
34,000,000
148 متر
2
نوساز
واحدها

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11900959
11900959
1399/02/14
ظفر
850,000,000
21,250,000
40 متر
1
100
0
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11900473
11900473
1399/02/07
ظفر
3,968,000,000
32,000,000
124 متر
0
نوساز
2
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11898400
11898400
1399/01/25
ظفر
6,400,000,000
0
220 متر
4
15
2
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11897465
11897465
1399/01/17
ظفر
9,200,000,000
0
170 متر
4
30
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11896676
11896676
1399/01/05
ظفر
4,350,000,000
30,000,000
148 متر
2
نوساز
واحدها
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11896509
11896509
1398/12/26
ظفر
6,500,000,000
76,470,588
85 متر
2
7
5
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11889136
11889136
1398/11/15
ظفر
7,500,000,000
0
170 متر
4
30
2
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11886466
11886466
1398/11/02
ظفر
4,350,000,000
30,000,000
145 متر
2
نوساز
واحدها

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11885250
11885250
1398/10/22
ظفر
1,100,000,000
24,444,444
45 متر
1
70
2
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11884651
11884651
1398/10/21
ظفر
2,500,000,000
0
83 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11882379
11882379
1398/10/10
ظفر
1,900,000,000
25,675,676
74 متر
2
20
5
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11878426
11878426
1398/09/20
ظفر
4,600,000,000
25,000,000
184 متر
6
100
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11878213
11878213
1398/09/18
ظفر
2,542,000,000
31,000,000
82 متر
0
نوساز
8
تصویر فروش دفتر کار ظفر با کد 11877013
11877013
1398/09/13
ظفر
5,500,000,000
0
85 متر
2
7
5