رهن و اجاره آپارتمان در صدر - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11885723
11885723
1398/10/28
صدر
350,000,000
6,000,000
130 متر
2
3
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11885704
11885704
1398/10/28
صدر
100,000,000
6,000,000
117 متر
2
100
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11879714
11879714
1398/09/27
صدر
220,000,000
0
87 متر
2
25
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11877467
11877467
1398/09/16
صدر
150,000,000
6,000,000
105 متر
3
8
5

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11877040
11877040
1398/09/13
صدر
50,000,000
5,000,000
96 متر
2
15
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11875743
11875743
1398/09/11
صدر
100,000,000
12,000,000
345 متر
4
100
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11873444
11873444
1398/08/29
صدر
100,000,000
4,000,000
92 متر
2
10
5
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11832038
11832038
1398/02/08
صدر
20,000,000
1,400,000
40 متر
1
30
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11672858
11672858
1396/08/16
صدر
25,000,000
2,500,000
175 متر
3
100
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11656408
11656408
1396/07/24
صدر
40,000,000
2,300,000
60 متر
1
12
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11653359
11653359
1396/07/20
صدر
100,000,000
4,500,000
130 متر
3
6
5
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11650535
11650535
1396/07/18
صدر
20,000,000
1,600,000
55 متر
1
8
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11649509
11649509
1396/07/17
صدر
50,000,000
4,000,000
150 متر
3
20
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11634858
11634858
1396/06/30
صدر
45,000,000
4,000,000
110 متر
3
5
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 5171
5171
1396/06/28
صدر
50,000,000
2,700,000
85 متر
2
نوساز
---
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11632807
11632807
1396/06/27
صدر
50,000,000
2,700,000
85 متر
2
نوساز
1/5

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11632455
11632455
1396/06/27
صدر
85,000,000
0
80 متر
1
30
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان صدر با کد 11618424
11618424
1396/06/07
صدر
15,000,000
3,800,000
80 متر
2
7
5