فروش آپارتمان در صد دستگاه - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان صد دستگاه با کد 67818
67818
1398/07/13
صد دستگاه
790,000,000
9,750,000
81 متر
2
6
4
تصویر فروش آپارتمان صد دستگاه با کد 67935
67935
1398/06/31
صد دستگاه
702,000,000
13,000,000
54 متر
1
نوساز
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان صد دستگاه با کد 67819
67819
1398/05/06
صد دستگاه
1,000,000,000
13,300,000
75 متر
2
نوساز
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان صد دستگاه با کد 5830
5830
1396/10/26
صد دستگاه
230,000,000
2,990,000
77 متر
2
20
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7305342
7305342
1396/10/16
صد دستگاه
350,000,000
4,210,000
83 متر
2
9
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7360955
7360955
1396/09/25
صد دستگاه
260,000,000
3,460,000
75 متر
2
5
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7338930
7338930
1396/09/25
صد دستگاه
220,000,000
3,230,000
68 متر
2
14
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7449243
7449243
1396/09/21
صد دستگاه
205,000,000
3,050,000
67 متر
2
16
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7447635
7447635
1396/09/13
صد دستگاه
153,000,000
3,060,000
50 متر
1
8
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7279817
7279817
1396/09/13
صد دستگاه
240,000,000
3,200,000
75 متر
2
15
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان صد دستگاه با کد 3297
3297
1396/09/12
صد دستگاه
470,000,000
4,700,000
100 متر
2
نوساز
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7383437
7383437
1396/09/09
صد دستگاه
370,000,000
2,720,000
136 متر
2
نوساز
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7443500
7443500
1396/08/22
صد دستگاه
320,000,000
4,210,000
76 متر
2
6
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7424435
7424435
1396/08/21
صد دستگاه
280,000,000
4,240,000
66 متر
2
6
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  صد دستگاه با کد 7378785
7378785
1396/07/30
صد دستگاه
212,000,000
4,000,000
53 متر
1
2
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان صد دستگاه با کد 3228
3228
1396/06/13
صد دستگاه
315,000,000
4,500,000
70 متر
2
نوساز
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین