فروش آپارتمان در شیوا (داورزنی) - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان شیوا (داورزنی) با کد 16470
16470
1398/09/30
شیوا (داورزنی)
648,000,000
10,000,000
72 متر
2
4
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان شیوا (داورزنی) با کد 68183
68183
1398/08/27
شیوا (داورزنی)
729,000,000
9,000,000
81 متر
2
نوساز
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان شیوا (داورزنی) با کد 16436
16436
1397/09/02
شیوا (داورزنی)
396,000,000
5,500,000
72 متر
2
10
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  شیوا (داورزنی) با کد 7445607
7445607
1397/07/09
شیوا (داورزنی)
450,000,000
5,400,000
81 متر
2
3
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان شیوا (داورزنی) با کد 16437
16437
1397/04/10
شیوا (داورزنی)
190,000,000
4,000,000
47 متر
1
18
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  شیوا (داورزنی) با کد 7273861
7273861
1397/02/01
شیوا (داورزنی)
148,000,000
2,700,000
55 متر
1
نوساز
واحدها
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان شیوا (داورزنی) با کد 6041
6041
1396/12/16
شیوا (داورزنی)
400,000,000
4,080,000
98 متر
2
نوساز
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان شیوا (داورزنی) با کد 5695
5695
1396/09/30
شیوا (داورزنی)
210,000,000
2,800,000
75 متر
2
5
---

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  شیوا (داورزنی) با کد 7451144
7451144
1396/09/29
شیوا (داورزنی)
190,000,000
2,560,000
74 متر
2
2
5
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  شیوا (داورزنی) با کد 7371627
7371627
1396/09/16
شیوا (داورزنی)
175,000,000
2,900,000
60 متر
1
3
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  شیوا (داورزنی) با کد 7368698
7368698
1396/09/02
شیوا (داورزنی)
188,000,000
2,890,000
65 متر
2
نوساز
2