رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11860351
11860351
1398/06/23
شهرک غرب
1,450,000,000
0
225 متر
4
20
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11860348
11860348
1398/06/23
شهرک غرب
200,000,000
26,000,000
185 متر
3
نوساز
واحدها
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11860329
11860329
1398/06/23
شهرک غرب
200,000,000
10,000,000
218 متر
3
100
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11860263
11860263
1398/06/23
شهرک غرب
30,000,000
3,500,000
74 متر
1
20
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11860031
11860031
1398/06/23
شهرک غرب
100,000,000
12,000,000
115 متر
2
25
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859992
11859992
1398/06/23
شهرک غرب
150,000,000
2,500,000
90 متر
2
25
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859800
11859800
1398/06/23
شهرک غرب
250,000,000
4,000,000
143 متر
3
100
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859779
11859779
1398/06/23
شهرک غرب
50,000,000
3,000,000
64 متر
1
17
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859773
11859773
1398/06/23
شهرک غرب
400,000,000
0
73 متر
1
100
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859441
11859441
1398/06/16
شهرک غرب
100,000,000
5,500,000
100 متر
2
10
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859396
11859396
1398/06/16
شهرک غرب
450,000,000
0
145 متر
3
11
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11859225
11859225
1398/06/16
شهرک غرب
300,000,000
0
200 متر
3
15
-1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11858902
11858902
1398/06/16
شهرک غرب
130,000,000
5,000,000
117 متر
2
20
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11858853
11858853
1398/06/16
شهرک غرب
450,000,000
0
120 متر
3
10
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11858602
11858602
1398/06/16
شهرک غرب
130,000,000
1,500,000
67 متر
1
16
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11858587
11858587
1398/06/16
شهرک غرب
450,000,000
0
125 متر
3
نوساز
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11858582
11858582
1398/06/16
شهرک غرب
100,000,000
5,000,000
120 متر
2
20
زيرزمين
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11858363
11858363
1398/06/10
شهرک غرب
60,000,000
3,000,000
85 متر
2
12
0