خرید ملک در سردارجنگل - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11844538
11844538
1398/04/05
سردارجنگل
250,000,000
2,500,000
120 متر
3
8
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11844496
11844496
1398/04/05
سردارجنگل
70,000,000
3,000,000
90 متر
2
10
3
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11844149
11844149
1398/04/04
سردارجنگل
2,000,000,000
0
80 متر
2
نوساز
3
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843934
11843934
1398/04/04
سردارجنگل
1,180,000,000
23,600,000
50 متر
1
8
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843922
11843922
1398/04/04
سردارجنگل
1,584,000,000
16,000,000
99 متر
2
2
2
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843869
11843869
1398/04/04
سردارجنگل
1,750,000,000
0
80 متر
2
10
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11843840
11843840
1398/04/04
سردارجنگل
150,000,000
2,500,000
104 متر
2
7
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11843631
11843631
1398/04/04
سردارجنگل
60,000,000
2,500,000
75 متر
2
100
2/5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843626
11843626
1398/04/04
سردارجنگل
1,230,000,000
14,137,931
87 متر
2
16
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11843624
11843624
1398/04/04
سردارجنگل
110,000,000
2,600,000
85 متر
2
4
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11843607
11843607
1398/04/04
سردارجنگل
420,000,000
0
145 متر
3
15
0
تصویر رهن و اجاره دفتر کار سردارجنگل با کد 11843551
11843551
1398/04/04
سردارجنگل
50,000,000
8,500,000
188 متر
4
20
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11843472
11843472
1398/04/04
سردارجنگل
200,000,000
0
68 متر
1
8
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار سردارجنگل با کد 11843412
11843412
1398/04/04
سردارجنگل
40,000,000
8,000,000
200 متر
0
20
-1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843127
11843127
1398/04/01
سردارجنگل
1,170,000,000
18,000,000
65 متر
2
15
2
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843126
11843126
1398/04/01
سردارجنگل
1,300,000,000
24,074,074
54 متر
1
نوساز
5/6

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11843125
11843125
1398/04/01
سردارجنگل
1,955,000,000
23,000,000
85 متر
2
نوساز
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11842550
11842550
1398/03/29
سردارجنگل
50,000,000
1,500,000
68 متر
1
12
1