خرید ملک در سردارجنگل - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11896764
11896764
1399/01/10
سردارجنگل
350,000,000
0
110 متر
2
2
3
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11896735
11896735
1399/01/10
سردارجنگل
1,090,000,000
16,769,231
65 متر
2
20
2
تصویر فروش مستغلات سردارجنگل با کد 11896686
11896686
1399/01/05
سردارجنگل
8,600,000,000
0
120 متر
3
20
واحدها
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11896534
11896534
1399/01/05
سردارجنگل
200,000,000
0
70 متر
2
12
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11896527
11896527
1399/01/05
سردارجنگل
140,000,000
1,000,000
64 متر
1
5
5
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11896456
11896456
1398/12/26
سردارجنگل
1,200,000,000
16,000,000
75 متر
2
18
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11896335
11896335
1398/12/26
سردارجنگل
250,000,000
3,000,000
120 متر
3
10
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11896113
11896113
1398/12/26
سردارجنگل
2,800,000,000
20,000,000
140 متر
3
10
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11896094
11896094
1398/12/26
سردارجنگل
200,000,000
0
120 متر
2
20
0
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11895904
11895904
1398/12/26
سردارجنگل
150,000,000
0
67 متر
1
38
0
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11895882
11895882
1398/12/26
سردارجنگل
155,000,000
0
65 متر
1
15
6
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11895653
11895653
1398/12/21
سردارجنگل
160,000,000
0
70 متر
2
20
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11895636
11895636
1398/12/21
سردارجنگل
1,830,000,000
22,875,000
80 متر
2
4
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11895436
11895436
1398/12/21
سردارجنگل
1,350,000,000
0
83 متر
2
15
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11895368
11895368
1398/12/21
سردارجنگل
350,000,000
0
135 متر
3
100
2
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11895364
11895364
1398/12/21
سردارجنگل
1,300,000,000
0
74 متر
2
16
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11895323
11895323
1398/12/18
سردارجنگل
240,000,000
100,000
80 متر
2
4
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11895138
11895138
1398/12/18
سردارجنگل
1,400,000,000
0
78 متر
2
25
1