خرید ملک در سردارجنگل - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11860064
11860064
1398/06/23
سردارجنگل
850,000,000
0
76 متر
2
9
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار سردارجنگل با کد 11859981
11859981
1398/06/23
سردارجنگل
10,000,000
27,000,000
40 متر
0
4
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11859801
11859801
1398/06/23
سردارجنگل
1,320,000,000
20,952,381
63 متر
2
17
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11859778
11859778
1398/06/23
سردارجنگل
170,000,000
1,000,000
78 متر
2
9
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11859751
11859751
1398/06/23
سردارجنگل
140,000,000
0
60 متر
2
18
5
تصویر رهن و اجاره دفتر کار سردارجنگل با کد 11859497
11859497
1398/06/16
سردارجنگل
200,000,000
0
72 متر
1
7
3
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11859494
11859494
1398/06/16
سردارجنگل
1,150,000,000
0
78 متر
2
17
4
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11859447
11859447
1398/06/16
سردارجنگل
2,006,000,000
17,000,000
118 متر
2
7
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11859439
11859439
1398/06/16
سردارجنگل
70,000,000
1,500,000
70 متر
1
10
1
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11858918
11858918
1398/06/16
سردارجنگل
200,000,000
0
80 متر
2
4
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858907
11858907
1398/06/16
سردارجنگل
1,225,000,000
19,140,625
64 متر
2
13
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11858876
11858876
1398/06/16
سردارجنگل
200,000,000
2,000,000
142 متر
3
100
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858645
11858645
1398/06/16
سردارجنگل
1,800,000,000
0
80 متر
2
نوساز
3
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858624
11858624
1398/06/16
سردارجنگل
1,300,000,000
16,666,667
78 متر
2
12
4
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858621
11858621
1398/06/16
سردارجنگل
924,600,000
13,800,000
67 متر
2
12
4
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858403
11858403
1398/06/10
سردارجنگل
1,850,000,000
0
127 متر
3
20
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858400
11858400
1398/06/10
سردارجنگل
5,500,000,000
0
142 متر
3
20
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11858398
11858398
1398/06/10
سردارجنگل
765,000,000
0
54 متر
1
20
2