فروش ملک در ستاری - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش دفتر کار ستاری با کد 11838567
11838567
1398/03/06
ستاری
5,525,000,000
17,000,000
325 متر
0
نوساز
1
تصویر فروش دفتر کار ستاری با کد 11838566
11838566
1398/03/06
ستاری
3,485,000,000
17,000,000
205 متر
0
نوساز
4
تصویر فروش دفتر کار ستاری با کد 11834601
11834601
1398/02/17
ستاری
1,250,000,000
20,833,333
60 متر
0
14
5