خرید ملک در ستارخان - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان ستارخان با کد 11860306
11860306
1398/06/23
ستارخان
100,000,000
4,000,000
135 متر
3
9
4
تصویر رهن و اجاره مغازه ستارخان با کد 11860264
11860264
1398/06/23
ستارخان
70,000,000
10,500,000
45 متر
0
نوساز
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11860246
11860246
1398/06/23
ستارخان
1,600,000,000
0
104 متر
2
100
1
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11860060
11860060
1398/06/23
ستارخان
2,250,000,000
14,705,882
153 متر
3
نوساز
6

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11860050
11860050
1398/06/23
ستارخان
1,300,000,000
0
110 متر
2
100
2
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11860047
11860047
1398/06/23
ستارخان
1,900,000,000
0
146 متر
3
100
2
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11860044
11860044
1398/06/23
ستارخان
1,080,000,000
0
60 متر
1
8
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان ستارخان با کد 11860016
11860016
1398/06/23
ستارخان
100,000,000
3,500,000
130 متر
3
27
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11860009
11860009
1398/06/23
ستارخان
1,400,000,000
15,384,615
91 متر
2
10
1
تصویر رهن آپارتمان ستارخان با کد 11859979
11859979
1398/06/23
ستارخان
180,000,000
0
70 متر
1
9
3
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11859762
11859762
1398/06/23
ستارخان
1,248,000,000
16,000,000
78 متر
2
7
4
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11859716
11859716
1398/06/23
ستارخان
1,600,000,000
14,545,455
110 متر
2
100
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11859698
11859698
1398/06/23
ستارخان
1,536,000,000
12,000,000
128 متر
3
34
2
تصویر فروش آپارتمان ستارخان با کد 11859689
11859689
1398/06/23
ستارخان
1,800,000,000
13,953,488
129 متر
3
22
4
تصویر رهن آپارتمان ستارخان با کد 11859485
11859485
1398/06/16
ستارخان
250,000,000
0
146 متر
3
100
2
تصویر فروش مغازه ستارخان با کد 11859481
11859481
1398/06/16
ستارخان
3,000,000,000
0
44 متر
0
نوساز
0

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن آپارتمان ستارخان با کد 11859440
11859440
1398/06/16
ستارخان
280,000,000
0
88 متر
2
1
6
تصویر رهن و اجاره آپارتمان ستارخان با کد 11859432
11859432
1398/06/16
ستارخان
160,000,000
3,000,000
115 متر
3
14
4