فروش ملک در دهم فروردین - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68480
68480
1398/12/19
دهم فروردین
550,000,000
11,000,000
50 متر
1
6
3
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68483
68483
1398/12/19
دهم فروردین
770,000,000
14,000,000
55 متر
1
نوساز
4
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68461
68461
1398/12/14
دهم فروردین
975,000,000
13,000,000
75 متر
2
نوساز
4
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68470
68470
1398/12/10
دهم فروردین
720,000,000
8,780,000
82 متر
2
15
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68291
68291
1398/12/01
دهم فروردین
1,552,500,000
11,500,000
135 متر
3
نوساز
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68409
68409
1398/11/08
دهم فروردین
370,000,000
8,810,000
42 متر
1
17
3
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 67881
67881
1398/10/11
دهم فروردین
825,000,000
11,000,000
75 متر
2
4
1
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68317
68317
1398/09/29
دهم فروردین
640,000,000
9,850,000
65 متر
2
10
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 68015
68015
1398/08/11
دهم فروردین
420,000,000
7,920,000
53 متر
1
8
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 67998
67998
1398/06/27
دهم فروردین
615,000,000
10,600,000
58 متر
2
10
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 67996
67996
1398/06/26
دهم فروردین
500,000,000
7,810,000
64 متر
1
27
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 67826
67826
1398/05/06
دهم فروردین
600,000,000
11,110,000
54 متر
1
5
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 67824
67824
1398/05/06
دهم فروردین
440,000,000
11,000,000
40 متر
1
4
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 57585
57585
1398/02/31
دهم فروردین
540,500,000
11,500,000
47 متر
1
نوساز
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 37219
37219
1397/12/18
دهم فروردین
650,000,000
7,650,000
85 متر
2
2
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 37229
37229
1397/10/03
دهم فروردین
344,000,000
8,000,000
43 متر
1
نوساز
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 27121
27121
1397/08/24
دهم فروردین
540,000,000
7,900,000
68 متر
2
7
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان دهم فروردین با کد 17077
17077
1397/08/13
دهم فروردین
352,800,000
7,200,000
49 متر
1
4
4