فروش آپارتمان در جنت آباد - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890935
11890935
1398/11/27
جنت آباد
2,050,000,000
0
97 متر
2
نوساز
3
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890922
11890922
1398/11/27
جنت آباد
2,000,000,000
25,000,000
80 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890627
11890627
1398/11/26
جنت آباد
730,000,000
0
53 متر
1
20
زيرزمين
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890618
11890618
1398/11/26
جنت آباد
1,650,000,000
0
91 متر
2
5
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890497
11890497
1398/11/23
جنت آباد
1,450,000,000
22,307,692
65 متر
1
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890291
11890291
1398/11/21
جنت آباد
2,600,000,000
0
146 متر
3
3
5
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890278
11890278
1398/11/21
جنت آباد
2,800,000,000
20,000,000
140 متر
3
9
1
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11890115
11890115
1398/11/21
جنت آباد
3,200,000,000
64,000,000
50 متر
0
نوساز
كف

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11889796
11889796
1398/11/21
جنت آباد
2,331,000,000
21,000,000
111 متر
2
نوساز
6
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11889308
11889308
1398/11/16
جنت آباد
3,800,000,000
21,111,111
180 متر
3
2
5
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11889216
11889216
1398/11/16
جنت آباد
1,997,500,000
23,500,000
85 متر
2
نوساز
5
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11889038
11889038
1398/11/15
جنت آباد
2,016,500,000
18,500,000
109 متر
2
5
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11888979
11888979
1398/11/15
جنت آباد
3,045,000,000
21,000,000
145 متر
3
نوساز
3
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11888943
11888943
1398/11/15
جنت آباد
2,860,000,000
22,000,000
130 متر
3
نوساز
4
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11888746
11888746
1398/11/14
جنت آباد
2,700,000,000
27,000,000
100 متر
2
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11888677
11888677
1398/11/14
جنت آباد
780,000,000
12,000,000
65 متر
2
21
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11888669
11888669
1398/11/14
جنت آباد
1,250,000,000
0
72 متر
2
22
1
تصویر فروش آپارتمان جنت آباد با کد 11888501
11888501
1398/11/13
جنت آباد
1,000,000,000
15,625,000
64 متر
1
18
3