فروش مغازه در تجریش - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11855253
11855253
1398/05/27
تجریش
9,500,000,000
0
45 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11853716
11853716
1398/05/15
تجریش
1,200,000,000
0
0 متر
0
نوساز
-1
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11852310
11852310
1398/05/08
تجریش
2,300,000,000
0
65 متر
0
نوساز
-1
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11850926
11850926
1398/05/02
تجریش
2,800,000,000
0
11 متر
0
نوساز
كف

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11850621
11850621
1398/05/02
تجریش
4,500,000,000
0
14 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11850620
11850620
1398/05/02
تجریش
4,000,000,000
0
22 متر
0
نوساز
كف
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11850422
11850422
1398/04/31
تجریش
1,500,000,000
0
10 متر
0
نوساز
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11849701
11849701
1398/04/30
تجریش
4,200,000,000
0
40 متر
0
نوساز
0

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11848850
11848850
1398/04/24
تجریش
2,000,000,000
0
11 متر
0
نوساز
1
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11846878
11846878
1398/04/16
تجریش
3,000,000,000
0
13 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11844356
11844356
1398/04/04
تجریش
2,800,000,000
0
23 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11844023
11844023
1398/04/04
تجریش
6,000,000,000
0
30 متر
0
نوساز
0

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11842790
11842790
1398/03/29
تجریش
9,000,000,000
0
45 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11840162
11840162
1398/03/13
تجریش
2,500,000,000
0
65 متر
0
نوساز
-1
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11838954
11838954
1398/03/06
تجریش
4,000,000,000
0
14 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11838683
11838683
1398/03/06
تجریش
1,500,000,000
0
6 متر
0
6

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11838659
11838659
1398/03/06
تجریش
2,800,000,000
0
11 متر
0
نوساز
كف
تصویر فروش مغازه تجریش با کد 11838187
11838187
1398/03/01
تجریش
4,000,000,000
0
40 متر
0
نوساز
0