خرید ملک در بلوارفردوس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11843159
11843159
1398/04/01
بلوارفردوس
100,000,000
2,800,000
100 متر
2
15
5
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11843158
11843158
1398/04/01
بلوارفردوس
1,700,000,000
20,481,928
83 متر
2
5
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11843143
11843143
1398/04/01
بلوارفردوس
1,620,000,000
17,234,043
94 متر
2
19
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11843135
11843135
1398/04/01
بلوارفردوس
50,000,000
2,500,000
60 متر
1
14
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11843132
11843132
1398/04/01
بلوارفردوس
1,150,000,000
15,972,222
72 متر
2
21
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11843123
11843123
1398/04/01
بلوارفردوس
130,000,000
3,500,000
117 متر
2
10
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842553
11842553
1398/03/29
بلوارفردوس
1,150,000,000
17,968,750
64 متر
1
10
5
تصویر رهن آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842462
11842462
1398/03/29
بلوارفردوس
360,000,000
0
112 متر
2
نوساز
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842447
11842447
1398/03/29
بلوارفردوس
970,000,000
20,638,298
47 متر
1
2
4
تصویر رهن و اجاره دفتر کار بلوارفردوس با کد 11842437
11842437
1398/03/29
بلوارفردوس
100,000,000
5,000,000
75 متر
1
2
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842432
11842432
1398/03/29
بلوارفردوس
140,000,000
1,200,000
74 متر
2
10
5
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842367
11842367
1398/03/29
بلوارفردوس
800,000,000
16,666,667
48 متر
1
20
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842329
11842329
1398/03/29
بلوارفردوس
2,132,000,000
20,500,000
104 متر
2
نوساز
4
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842328
11842328
1398/03/29
بلوارفردوس
2,300,000,000
20,909,091
110 متر
3
5
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842327
11842327
1398/03/29
بلوارفردوس
1,130,000,000
16,617,647
68 متر
2
16
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842317
11842317
1398/03/29
بلوارفردوس
840,000,000
16,800,000
50 متر
1
20
3/5

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11842311
11842311
1398/03/29
بلوارفردوس
120,000,000
3,600,000
80 متر
2
نوساز
6
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11841671
11841671
1398/03/26
بلوارفردوس
40,000,000
2,900,000
63 متر
1
16
3