خرید ملک در بلوارفردوس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11886356
11886356
1398/10/28
بلوارفردوس
1,480,000,000
16,444,444
90 متر
2
20
1
تصویر رهن آپارتمان بلوارفردوس با کد 11886036
11886036
1398/10/28
بلوارفردوس
160,000,000
0
65 متر
2
18
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885760
11885760
1398/10/28
بلوارفردوس
2,300,000,000
20,000,000
115 متر
2
8
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885616
11885616
1398/10/28
بلوارفردوس
929,600,000
11,200,000
83 متر
2
20
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885582
11885582
1398/10/28
بلوارفردوس
1,200,000,000
24,000,000
50 متر
0
نوساز
5
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885560
11885560
1398/10/28
بلوارفردوس
5,382,000,000
26,000,000
207 متر
3
نوساز
3/4
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885548
11885548
1398/10/28
بلوارفردوس
2,700,000,000
20,000,000
135 متر
3
5
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885538
11885538
1398/10/28
بلوارفردوس
40,000,000
3,300,000
60 متر
1
5
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885370
11885370
1398/10/23
بلوارفردوس
190,000,000
0
100 متر
2
20
3
تصویر رهن آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885071
11885071
1398/10/22
بلوارفردوس
130,000,000
0
47 متر
1
18
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885066
11885066
1398/10/22
بلوارفردوس
1,950,000,000
0
135 متر
2
15
5
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885057
11885057
1398/10/22
بلوارفردوس
1,320,000,000
16,500,000
80 متر
2
18
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885037
11885037
1398/10/22
بلوارفردوس
350,000,000
0
135 متر
2
15
5
تصویر رهن و اجاره دفتر کار بلوارفردوس با کد 11885035
11885035
1398/10/22
بلوارفردوس
110,000,000
0
63 متر
1
20
4
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885025
11885025
1398/10/22
بلوارفردوس
770,000,000
0
47 متر
1
18
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885017
11885017
1398/10/22
بلوارفردوس
50,000,000
1,500,000
53 متر
1
16
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11885002
11885002
1398/10/22
بلوارفردوس
850,000,000
0
53 متر
1
16
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11884800
11884800
1398/10/21
بلوارفردوس
65,000,000
3,500,000
100 متر
2
100
2