رهن و اجاره دفتر کار در باقرخان - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11848911
11848911
1398/04/24
باقرخان
255,000,000
0
85 متر
1
11
4
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11844498
11844498
1398/04/05
باقرخان
40,000,000
3,500,000
50 متر
1
18
1
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11843116
11843116
1398/04/01
باقرخان
100,000,000
4,000,000
135 متر
3
100
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11842352
11842352
1398/03/29
باقرخان
30,000,000
3,800,000
50 متر
1
16
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11838007
11838007
1398/03/01
باقرخان
1,050,000,000
0
260 متر
1
4
5