رهن و اجاره دفتر کار در باقرخان - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11826701
11826701
1398/01/01
باقرخان
30,000,000
4,300,000
125 متر
2
100
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11820181
11820181
1397/11/30
باقرخان
50,000,000
4,000,000
100 متر
4
100
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار باقرخان با کد 11819895
11819895
1397/11/29
باقرخان
30,000,000
4,300,000
125 متر
2
100
2