خرید ملک در باغ فیض - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11844552
11844552
1398/04/05
باغ فیض
2,600,000,000
17,218,543
151 متر
3
18
1
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11844183
11844183
1398/04/04
باغ فیض
1,300,000,000
17,105,263
76 متر
2
18
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11844152
11844152
1398/04/04
باغ فیض
1,683,000,000
16,500,000
102 متر
2
7
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11843930
11843930
1398/04/04
باغ فیض
60,000,000
1,700,000
48 متر
1
14
5

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11843914
11843914
1398/04/04
باغ فیض
70,000,000
2,100,000
70 متر
2
8
5
تصویر فروش مغازه باغ فیض با کد 11843913
11843913
1398/04/04
باغ فیض
1,225,000,000
70,000,000
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11843867
11843867
1398/04/04
باغ فیض
40,000,000
4,000,000
62 متر
1
1
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11843555
11843555
1398/04/04
باغ فیض
1,890,000,000
15,000,000
126 متر
3
نوساز
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11843532
11843532
1398/04/04
باغ فیض
1,330,000,000
16,419,753
81 متر
2
5
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11843129
11843129
1398/04/01
باغ فیض
20,000,000
7,000,000
85 متر
2
14
11
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11842498
11842498
1398/03/29
باغ فیض
1,050,000,000
13,636,364
77 متر
2
16
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11842492
11842492
1398/03/29
باغ فیض
70,000,000
2,500,000
70 متر
2
15
1/5

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11842481
11842481
1398/03/29
باغ فیض
50,000,000
2,000,000
72 متر
2
15
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11842441
11842441
1398/03/29
باغ فیض
2,460,000,000
20,500,000
120 متر
3
2
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11842365
11842365
1398/03/29
باغ فیض
1,953,000,000
15,500,000
126 متر
3
5
1
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11842350
11842350
1398/03/29
باغ فیض
2,100,000,000
20,000,000
105 متر
2
3
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11842331
11842331
1398/03/29
باغ فیض
70,000,000
2,500,000
75 متر
1
15
0
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11841424
11841424
1398/03/26
باغ فیض
1,250,000,000
0
61 متر
1
19
1