خرید ملک در باغ فیض - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن آپارتمان باغ فیض با کد 11860309
11860309
1398/06/23
باغ فیض
280,000,000
0
112 متر
2
6
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11860303
11860303
1398/06/23
باغ فیض
40,000,000
2,000,000
72 متر
2
15
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11860301
11860301
1398/06/23
باغ فیض
300,000,000
2,000,000
130 متر
2
نوساز
4
تصویر رهن آپارتمان باغ فیض با کد 11860058
11860058
1398/06/23
باغ فیض
210,000,000
0
80 متر
2
9
5

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859765
11859765
1398/06/23
باغ فیض
925,000,000
18,500,000
50 متر
1
10
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859764
11859764
1398/06/23
باغ فیض
928,000,000
16,000,000
58 متر
1
7
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859750
11859750
1398/06/23
باغ فیض
2,100,000,000
28,000,000
75 متر
2
18
3
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859725
11859725
1398/06/23
باغ فیض
1,100,000,000
15,942,029
69 متر
2
8
5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش کلنگی باغ فیض با کد 11859707
11859707
1398/06/23
باغ فیض
1,900,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11859690
11859690
1398/06/23
باغ فیض
100,000,000
3,100,000
102 متر
2
10
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11859505
11859505
1398/06/16
باغ فیض
120,000,000
1,500,000
80 متر
2
4
3
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859504
11859504
1398/06/16
باغ فیض
1,450,000,000
17,058,824
85 متر
2
14
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859429
11859429
1398/06/16
باغ فیض
1,150,000,000
19,827,586
58 متر
2
4
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11859224
11859224
1398/06/16
باغ فیض
85,000,000
1,700,000
75 متر
1
13
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11859168
11859168
1398/06/16
باغ فیض
1,250,000,000
0
78 متر
2
6
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11859141
11859141
1398/06/16
باغ فیض
1,050,000,000
15,441,176
68 متر
2
15
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش مغازه باغ فیض با کد 11858927
11858927
1398/06/16
باغ فیض
1,300,000,000
0
29 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11858912
11858912
1398/06/16
باغ فیض
1,099,000,000
13,402,439
82 متر
2
15
2