خرید ملک در امیرآباد - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش دفتر کار امیرآباد با کد 11891127
11891127
1398/11/27
امیرآباد
950,000,000
14,393,939
66 متر
2
16
2
تصویر فروش آپارتمان امیرآباد با کد 11890795
11890795
1398/11/26
امیرآباد
3,797,500,000
24,500,000
155 متر
3
نوساز
5
تصویر فروش آپارتمان امیرآباد با کد 11890759
11890759
1398/11/26
امیرآباد
3,380,000,000
26,000,000
130 متر
2
4
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11890537
11890537
1398/11/23
امیرآباد
750,000,000
0
185 متر
3
نوساز
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11890528
11890528
1398/11/23
امیرآباد
200,000,000
3,000,000
144 متر
3
19
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11890495
11890495
1398/11/23
امیرآباد
80,000,000
3,800,000
118 متر
3
20
1
تصویر رهن آپارتمان امیرآباد با کد 11890332
11890332
1398/11/21
امیرآباد
400,000,000
0
108 متر
2
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان امیرآباد با کد 11890182
11890182
1398/11/21
امیرآباد
980,000,000
0
63 متر
2
24
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11890155
11890155
1398/11/21
امیرآباد
200,000,000
7,000,000
120 متر
2
نوساز
5
تصویر فروش دفتر کار امیرآباد با کد 11889963
11889963
1398/11/21
امیرآباد
1,600,000,000
12,030,075
133 متر
3
100
4
تصویر فروش آپارتمان امیرآباد با کد 11889717
11889717
1398/11/17
امیرآباد
2,500,000,000
23,364,486
107 متر
2
6
3
تصویر فروش آپارتمان امیرآباد با کد 11889637
11889637
1398/11/17
امیرآباد
3,300,000,000
25,984,252
127 متر
3
10
5

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11889050
11889050
1398/11/15
امیرآباد
100,000,000
1,500,000
74 متر
2
100
1
تصویر فروش دفتر کار امیرآباد با کد 11888886
11888886
1398/11/14
امیرآباد
2,465,000,000
29,000,000
85 متر
2
4
4
تصویر فروش آپارتمان امیرآباد با کد 11888881
11888881
1398/11/14
امیرآباد
1,450,000,000
19,078,947
76 متر
2
16
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11888878
11888878
1398/11/14
امیرآباد
150,000,000
2,500,000
100 متر
2
12
0

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11888763
11888763
1398/11/14
امیرآباد
50,000,000
4,000,000
60 متر
1
9
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امیرآباد با کد 11888724
11888724
1398/11/14
امیرآباد
150,000,000
4,000,000
120 متر
2
20
2