خرید ملک در پاسداران - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پاسداران با کد 11897530
11897530
1399/01/18
پاسداران
100,000,000
8,000,000
110 متر
2
11
1
تصویر فروش دفتر کار پاسداران با کد 11897455
11897455
1399/01/17
پاسداران
4,800,000,000
40,000,000
120 متر
2
نوساز
5
تصویر فروش کلنگی پاسداران با کد 11897429
11897429
1399/01/17
پاسداران
6,400,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن دفتر کار پاسداران با کد 11897418
11897418
1399/01/17
پاسداران
600,000,000
0
120 متر
2
نوساز
5

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11897275
11897275
1399/01/17
پاسداران
5,300,000,000
39,259,259
135 متر
0
نوساز
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11897236
11897236
1399/01/17
پاسداران
5,500,000,000
0
214 متر
4
17
4
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پاسداران با کد 11897233
11897233
1399/01/17
پاسداران
100,000,000
7,200,000
130 متر
4
15
4
تصویر فروش دفتر کار پاسداران با کد 11897179
11897179
1399/01/17
پاسداران
2,310,000,000
38,500,000
60 متر
2
نوساز
6

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره مغازه پاسداران با کد 11897054
11897054
1399/01/17
پاسداران
50,000,000
4,000,000
55 متر
0
نوساز
كف
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11897050
11897050
1399/01/17
پاسداران
30,000,000
3,500,000
90 متر
2
26
3
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11896873
11896873
1399/01/10
پاسداران
1,725,000,000
23,000,000
75 متر
2
15
2
تصویر رهن آپارتمان پاسداران با کد 11896823
11896823
1399/01/10
پاسداران
700,000,000
0
160 متر
3
10
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11896787
11896787
1399/01/10
پاسداران
40,000,000
1,200,000
50 متر
1
100
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11896701
11896701
1399/01/05
پاسداران
500,000,000
0
130 متر
2
نوساز
5
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11896618
11896618
1399/01/05
پاسداران
4,800,000,000
32,000,000
150 متر
3
نوساز
2
تصویر فروش کلنگی پاسداران با کد 11896607
11896607
1399/01/05
پاسداران
2,000,000,000
0
68 متر
0
100
واحدها

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن آپارتمان پاسداران با کد 11896517
11896517
1398/12/26
پاسداران
400,000,000
0
100 متر
2
نوساز
6
تصویر فروش دفتر کار پاسداران با کد 11896390
11896390
1398/12/26
پاسداران
1,875,000,000
15,000,000
125 متر
2
40
3