خرید ملک در پارک ساعی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن دفتر کار پارک ساعی با کد 11860472
11860472
1398/06/23
پارک ساعی
260,000,000
0
85 متر
3
100
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پارک ساعی با کد 11860231
11860231
1398/06/23
پارک ساعی
250,000,000
6,500,000
185 متر
3
25
4/5
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی با کد 11860152
11860152
1398/06/23
پارک ساعی
100,000,000
15,000,000
130 متر
5
15
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی با کد 11859922
11859922
1398/06/23
پارک ساعی
50,000,000
4,000,000
105 متر
2
100
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی با کد 11859623
11859623
1398/06/16
پارک ساعی
100,000,000
6,500,000
97 متر
3
12
3
تصویر فروش مغازه پارک ساعی با کد 11859610
11859610
1398/06/16
پارک ساعی
1,500,000,000
50,000,000
30 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی با کد 11858984
11858984
1398/06/16
پارک ساعی
200,000,000
5,000,000
110 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان پارک ساعی با کد 11858838
11858838
1398/06/16
پارک ساعی
1,900,000,000
22,093,023
86 متر
2
21
0

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان پارک ساعی با کد 11858717
11858717
1398/06/16
پارک ساعی
100,000,000
4,000,000
120 متر
2
25
3
تصویر رهن و اجاره مغازه پارک ساعی با کد 11858553
11858553
1398/06/10
پارک ساعی
40,000,000
3,000,000
30 متر
0
نوساز
كف
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پارک ساعی با کد 11858134
11858134
1398/06/10
پارک ساعی
80,000,000
2,500,000
68 متر
2
10
2
تصویر رهن آپارتمان پارک ساعی با کد 11857816
11857816
1398/06/10
پارک ساعی
600,000,000
0
200 متر
3
100
دهم

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش دفتر کار پارک ساعی با کد 11857255
11857255
1398/06/10
پارک ساعی
1,950,000,000
0
71 متر
1
18
5
تصویر رهن و اجاره مغازه پارک ساعی با کد 11857220
11857220
1398/06/10
پارک ساعی
30,000,000
3,000,000
12 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش آپارتمان پارک ساعی با کد 11857081
11857081
1398/06/02
پارک ساعی
3,060,000,000
20,000,000
153 متر
2
100
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی با کد 11856625
11856625
1398/06/02
پارک ساعی
200,000,000
4,500,000
120 متر
4
30
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان پارک ساعی با کد 11856368
11856368
1398/05/30
پارک ساعی
100,000,000
3,300,000
117 متر
2
30
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پارک ساعی با کد 11855705
11855705
1398/05/27
پارک ساعی
270,000,000
0
60 متر
1
15
8