خرید ملک در مطهری تخت طاووس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906379
11906379
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
1,450,000,000
0
58 متر
1
23
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11906375
11906375
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
220,000,000
2,700,000
157 متر
3
100
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11906330
11906330
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
200,000,000
2,000,000
95 متر
2
20
4
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906324
11906324
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
1,900,000,000
20,000,000
95 متر
2
27
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906304
11906304
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
3,648,000,000
32,000,000
114 متر
3
نوساز
1/4/5
تصویر رهن دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11906094
11906094
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
140,000,000
0
45 متر
1
100
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11906082
11906082
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
100,000,000
3,000,000
100 متر
2
100
0
تصویر رهن آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11905857
11905857
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
470,000,000
0
110 متر
2
100
0

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11905856
11905856
1399/03/06
مطهری تخت طاووس
180,000,000
0
50 متر
2
12
1
تصویر فروش دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11905332
11905332
1399/02/31
مطهری تخت طاووس
2,720,000,000
20,000,000
136 متر
2
100
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11905218
11905218
1399/02/30
مطهری تخت طاووس
500,000,000
0
137 متر
2
100
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904776
11904776
1399/02/29
مطهری تخت طاووس
100,000,000
3,500,000
82 متر
2
9
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904588
11904588
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
1,100,000,000
18,333,333
60 متر
1
30
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11904516
11904516
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
50,000,000
3,500,000
42 متر
2
100
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904457
11904457
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
450,000,000
0
115 متر
2
6
4
تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904303
11904303
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
1,768,000,000
26,000,000
68 متر
2
2
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان مطهری تخت طاووس با کد 11904193
11904193
1399/02/28
مطهری تخت طاووس
3,100,000,000
30,392,157
102 متر
2
9
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار مطهری تخت طاووس با کد 11903601
11903601
1399/02/23
مطهری تخت طاووس
250,000,000
0
78 متر
3
4
5