خرید ملک در سردارجنگل - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11904701
11904701
1399/02/29
سردارجنگل
1,380,000,000
20,000,000
69 متر
2
15
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11904645
11904645
1399/02/29
سردارجنگل
1,900,000,000
22,352,941
85 متر
2
15
4
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11904399
11904399
1399/02/28
سردارجنگل
2,950,000,000
0
117 متر
2
7
4
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11904328
11904328
1399/02/28
سردارجنگل
300,000,000
0
86 متر
2
6
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره دفتر کار سردارجنگل با کد 11904031
11904031
1399/02/28
سردارجنگل
300,000,000
1,500,000
100 متر
2
12
4
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11903999
11903999
1399/02/28
سردارجنگل
4,389,000,000
33,000,000
133 متر
3
نوساز
4
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11903772
11903772
1399/02/24
سردارجنگل
190,000,000
0
68 متر
2
10
4
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11903687
11903687
1399/02/24
سردارجنگل
390,000,000
0
115 متر
2
3
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11903208
11903208
1399/02/21
سردارجنگل
1,190,000,000
17,246,377
69 متر
2
15
4
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11903159
11903159
1399/02/21
سردارجنگل
3,500,000,000
28,000,000
125 متر
3
1
2
تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11903107
11903107
1399/02/21
سردارجنگل
150,000,000
0
55 متر
1
18
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11902615
11902615
1399/02/20
سردارجنگل
500,000,000
0
115 متر
2
4
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن آپارتمان سردارجنگل با کد 11902612
11902612
1399/02/20
سردارجنگل
250,000,000
0
92 متر
2
12
1
تصویر فروش آپارتمان سردارجنگل با کد 11902573
11902573
1399/02/20
سردارجنگل
3,650,000,000
0
115 متر
2
4
3
تصویر فروش دفتر کار سردارجنگل با کد 11902295
11902295
1399/02/20
سردارجنگل
1,700,000,000
22,666,667
75 متر
0
10
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار سردارجنگل با کد 11902294
11902294
1399/02/20
سردارجنگل
100,000,000
10,000,000
185 متر
2
14
2/1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن دفتر کار سردارجنگل با کد 11902265
11902265
1399/02/20
سردارجنگل
300,000,000
0
80 متر
0
10
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان سردارجنگل با کد 11902179
11902179
1399/02/16
سردارجنگل
50,000,000
3,500,000
58 متر
1
11
3