خرید ملک در زرگنده - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش کلنگی زرگنده با کد 11884972
11884972
1398/10/21
زرگنده
8,000,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11883213
11883213
1398/10/12
زرگنده
20,000,000
1,800,000
40 متر
1
20
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11880365
11880365
1398/09/30
زرگنده
300,000,000
3,000,000
100 متر
2
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان زرگنده با کد 11857536
11857536
1398/06/10
زرگنده
1,650,000,000
22,000,000
75 متر
2
17
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش کلنگی زرگنده با کد 11856993
11856993
1398/06/02
زرگنده
5,500,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر فروش مغازه زرگنده با کد 11854237
11854237
1398/05/17
زرگنده
2,870,000,000
70,000,000
41 متر
0
نوساز
تصویر فروش آپارتمان زرگنده با کد 11853947
11853947
1398/05/16
زرگنده
1,786,000,000
19,000,000
94 متر
2
20
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان زرگنده با کد 11749875
11749875
1397/02/11
زرگنده
1,020,000,000
8,500,000
120 متر
3
3
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار زرگنده با کد 7461809
7461809
1396/11/15
زرگنده
5,000,000
500,000
15 متر
0
20
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان  زرگنده با کد 7459689
7459689
1396/11/05
زرگنده
100,000,000
1,500,000
86 متر
2
7
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11715566
11715566
1396/10/17
زرگنده
100,000,000
2,000,000
180 متر
3
20
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان  زرگنده با کد 7453324
7453324
1396/10/10
زرگنده
100,000,000
2,000,000
103 متر
2
20
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان  زرگنده با کد 7423907
7423907
1396/08/21
زرگنده
100,000,000
2,000,000
130 متر
3
15
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 5390
5390
1396/08/01
زرگنده
75,000,000
0
50 متر
1
15
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11657799
11657799
1396/07/26
زرگنده
100,000,000
2,000,000
180 متر
2
20
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11655353
11655353
1396/07/23
زرگنده
75,000,000
0
50 متر
1
100
0

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11653370
11653370
1396/07/20
زرگنده
45,000,000
3,000,000
130 متر
3
12
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان زرگنده با کد 11639241
11639241
1396/07/03
زرگنده
70,000,000
1,000,000
65 متر
1
6
1