خرید ملک در دولت - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان دولت با کد 11906378
11906378
1399/03/06
دولت
80,000,000
2,800,000
60 متر
1
25
1
تصویر رهن آپارتمان دولت با کد 11906334
11906334
1399/03/06
دولت
650,000,000
0
160 متر
3
8
4
تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11905641
11905641
1399/03/06
دولت
4,070,000,000
37,000,000
110 متر
2
نوساز
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان دولت با کد 11905520
11905520
1399/02/31
دولت
80,000,000
3,000,000
60 متر
1
28
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11905306
11905306
1399/02/31
دولت
6,055,000,000
35,000,000
173 متر
3
13
1
تصویر فروش دفتر کار دولت با کد 11905208
11905208
1399/02/30
دولت
4,000,000,000
0
100 متر
2
4
4
تصویر رهن آپارتمان دولت با کد 11904889
11904889
1399/02/29
دولت
450,000,000
0
98 متر
2
15
4
تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11904806
11904806
1399/02/29
دولت
150,000,000
3,100,000
68 متر
1
6
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11904800
11904800
1399/02/29
دولت
2,500,000,000
0
70 متر
1
6
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان دولت با کد 11904205
11904205
1399/02/28
دولت
450,000,000
0
130 متر
2
13
1
تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11904168
11904168
1399/02/28
دولت
3,120,000,000
24,000,000
130 متر
2
13
1
تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11903984
11903984
1399/02/24
دولت
1,900,000,000
0
75 متر
2
20
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11902737
11902737
1399/02/20
دولت
2,350,000,000
25,268,817
93 متر
2
20
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار دولت با کد 11902649
11902649
1399/02/20
دولت
100,000,000
7,000,000
110 متر
1
2
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار دولت با کد 11902483
11902483
1399/02/20
دولت
400,000,000
0
100 متر
2
6
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان دولت با کد 11902236
11902236
1399/02/16
دولت
50,000,000
4,200,000
70 متر
1
18
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش دفتر کار دولت با کد 11902213
11902213
1399/02/16
دولت
3,255,000,000
35,000,000
93 متر
2
3
1
تصویر فروش آپارتمان دولت با کد 11901632
11901632
1399/02/14
دولت
3,200,000,000
0
125 متر
2
19
4