خرید ملک در بلوارفردوس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11849006
11849006
1398/04/24
بلوارفردوس
400,000,000
0
185 متر
3
25
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11849004
11849004
1398/04/24
بلوارفردوس
1,927,600,000
15,800,000
122 متر
3
15
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11849003
11849003
1398/04/24
بلوارفردوس
150,000,000
2,200,000
121 متر
3
15
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848694
11848694
1398/04/24
بلوارفردوس
1,450,000,000
18,125,000
80 متر
2
20
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره مغازه بلوارفردوس با کد 11848693
11848693
1398/04/24
بلوارفردوس
550,000,000
0
16 متر
0
نوساز
زير
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848684
11848684
1398/04/24
بلوارفردوس
1,360,000,000
20,000,000
68 متر
2
7
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848682
11848682
1398/04/24
بلوارفردوس
100,000,000
3,000,000
115 متر
3
100
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848665
11848665
1398/04/24
بلوارفردوس
2,072,000,000
18,500,000
112 متر
0
نوساز
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848633
11848633
1398/04/24
بلوارفردوس
100,000,000
2,500,000
90 متر
2
10
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848413
11848413
1398/04/23
بلوارفردوس
170,000,000
0
81 متر
2
18
0
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848411
11848411
1398/04/23
بلوارفردوس
2,340,000,000
19,500,000
120 متر
2
21
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848391
11848391
1398/04/23
بلوارفردوس
200,000,000
3,000,000
100 متر
2
نوساز
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848388
11848388
1398/04/23
بلوارفردوس
3,002,000,000
19,000,000
158 متر
2
4
5
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848348
11848348
1398/04/23
بلوارفردوس
1,090,000,000
2
61 متر
2
16
4
تصویر رهن دفتر کار بلوارفردوس با کد 11848346
11848346
1398/04/23
بلوارفردوس
160,000,000
0
68 متر
0
16
1/5
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848330
11848330
1398/04/23
بلوارفردوس
1,100,000,000
13,924,051
79 متر
2
23
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848116
11848116
1398/04/19
بلوارفردوس
50,000,000
4,000,000
65 متر
2
7
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11848079
11848079
1398/04/19
بلوارفردوس
1,610,000,000
23,000,000
70 متر
2
10
2