خرید ملک در بلوارفردوس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829859
11829859
1398/01/26
بلوارفردوس
130,000,000
0
60 متر
2
15
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829854
11829854
1398/01/26
بلوارفردوس
135,000,000
6,000,000
80 متر
2
12
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829853
11829853
1398/01/26
بلوارفردوس
100,000,000
1,500,000
68 متر
2
18
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829851
11829851
1398/01/26
بلوارفردوس
1,120,000,000
0
80 متر
2
20
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829850
11829850
1398/01/26
بلوارفردوس
140,000,000
0
80 متر
2
20
3
تصویر فروش زمین بلوارفردوس با کد 11829849
11829849
1398/01/26
بلوارفردوس
6,000,000,000
18,461,538
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره مغازه بلوارفردوس با کد 11829811
11829811
1398/01/26
بلوارفردوس
550,000,000
0
16 متر
0
نوساز
زير
تصویر فروش دفتر کار بلوارفردوس با کد 11829800
11829800
1398/01/26
بلوارفردوس
1,300,000,000
16,250,000
80 متر
2
13
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره دفتر کار بلوارفردوس با کد 11829792
11829792
1398/01/26
بلوارفردوس
150,000,000
5,500,000
150 متر
5
20
1/2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829717
11829717
1398/01/25
بلوارفردوس
90,000,000
1,000,000
65 متر
1
17
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829668
11829668
1398/01/25
بلوارفردوس
100,000,000
6,000,000
146 متر
3
2
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829667
11829667
1398/01/25
بلوارفردوس
60,000,000
3,200,000
76 متر
2
3
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829666
11829666
1398/01/25
بلوارفردوس
100,000,000
3,000,000
78 متر
2
10
2
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829327
11829327
1398/01/24
بلوارفردوس
1,195,000,000
0
99 متر
2
15
4
تصویر رهن و اجاره مغازه بلوارفردوس با کد 11829324
11829324
1398/01/24
بلوارفردوس
300,000,000
24,000,000
200 متر
0
نوساز
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829226
11829226
1398/01/24
بلوارفردوس
90,000,000
1,000,000
65 متر
1
20
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829223
11829223
1398/01/24
بلوارفردوس
115,000,000
0
52 متر
1
8
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11829065
11829065
1398/01/22
بلوارفردوس
100,000,000
2,500,000
103 متر
2
10
2