خرید ملک در بلوارفردوس - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855901
11855901
1398/05/28
بلوارفردوس
1,150,000,000
17,968,750
64 متر
1
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855876
11855876
1398/05/28
بلوارفردوس
890,000,000
18,163,265
49 متر
1
9
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855852
11855852
1398/05/28
بلوارفردوس
100,000,000
3,000,000
107 متر
2
15
3
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855835
11855835
1398/05/28
بلوارفردوس
1,350,000,000
15,000,000
90 متر
2
21
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش دفتر کار بلوارفردوس با کد 11855616
11855616
1398/05/27
بلوارفردوس
1,487,500,000
17,500,000
85 متر
2
3
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855614
11855614
1398/05/27
بلوارفردوس
70,000,000
2,700,000
73 متر
2
4
4
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855613
11855613
1398/05/27
بلوارفردوس
1,387,000,000
19,000,000
73 متر
2
4
4
تصویر فروش کلنگی بلوارفردوس با کد 11855560
11855560
1398/05/27
بلوارفردوس
7,800,000,000
0
0 متر
0
نوساز

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855075
11855075
1398/05/27
بلوارفردوس
50,000,000
3,000,000
78 متر
2
20
3
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855045
11855045
1398/05/27
بلوارفردوس
1,800,000,000
18,000,000
100 متر
2
14
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855040
11855040
1398/05/27
بلوارفردوس
700,000,000
2,200,000
75 متر
1
100
0
تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855036
11855036
1398/05/27
بلوارفردوس
2,500,000,000
20,000,000
125 متر
3
نوساز
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855034
11855034
1398/05/27
بلوارفردوس
3,000,000,000
20,000,000
150 متر
3
1
5
تصویر فروش کلنگی بلوارفردوس با کد 11855030
11855030
1398/05/27
بلوارفردوس
5,200,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان بلوارفردوس با کد 11855020
11855020
1398/05/27
بلوارفردوس
40,000,000
3,100,000
68 متر
2
9
1
تصویر فروش دفتر کار بلوارفردوس با کد 11855018
11855018
1398/05/27
بلوارفردوس
3,280,000,000
16,000,000
205 متر
0
نوساز
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره دفتر کار بلوارفردوس با کد 11854916
11854916
1398/05/27
بلوارفردوس
40,000,000
3,500,000
80 متر
2
16
1
تصویر رهن آپارتمان بلوارفردوس با کد 11854911
11854911
1398/05/27
بلوارفردوس
300,000,000
0
180 متر
3
24
0