خرید ملک در کلیم کاشانی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11838453
11838453
1398/03/01
کلیم کاشانی
590,000,000
12,291,667
48 متر
1
22
3
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11838452
11838452
1398/03/01
کلیم کاشانی
950,000,000
16,379,310
58 متر
2
14
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11837863
11837863
1398/03/01
کلیم کاشانی
30,000,000
1,300,000
40 متر
1
10
2
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11837840
11837840
1398/03/01
کلیم کاشانی
2,720,000,000
20,000,000
136 متر
3
نوساز
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11836404
11836404
1398/02/23
کلیم کاشانی
720,000,000
20,571,429
35 متر
1
20
1
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11835813
11835813
1398/02/21
کلیم کاشانی
693,000,000
11,000,000
63 متر
1
13
4
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11835809
11835809
1398/02/21
کلیم کاشانی
450,000,000
10,714,286
42 متر
1
20
-1
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11835233
11835233
1398/02/18
کلیم کاشانی
715,000,000
0
55 متر
1
11
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11834433
11834433
1398/02/17
کلیم کاشانی
100,000,000
2,500,000
88 متر
2
17
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11828832
11828832
1398/01/22
کلیم کاشانی
50,000,000
1,500,000
60 متر
1
15
4
تصویر رهن آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11828461
11828461
1398/01/19
کلیم کاشانی
85,000,000
0
45 متر
1
16
4
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11822302
11822302
1397/12/07
کلیم کاشانی
600,000,000
0
55 متر
1
11
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11821729
11821729
1397/12/07
کلیم کاشانی
720,000,000
11,428,571
63 متر
1
15
0
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11815022
11815022
1397/11/10
کلیم کاشانی
930,000,000
13,285,714
70 متر
2
6
3
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11812890
11812890
1397/11/01
کلیم کاشانی
432,000,000
9,000,000
48 متر
1
17
2
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11811878
11811878
1397/10/29
کلیم کاشانی
561,000,000
11,000,000
51 متر
1
13
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11811330
11811330
1397/10/24
کلیم کاشانی
1,125,000,000
12,500,000
90 متر
2
7
5
تصویر فروش آپارتمان کلیم کاشانی با کد 11810699
11810699
1397/10/22
کلیم کاشانی
590,000,000
11,346,154
52 متر
1
25
2