خرید ملک در پرستار جنوبی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره خانه پرستار جنوبی با کد 68044
68044
1398/07/06
پرستار جنوبی
170,000,000
0
78 متر
1
30
1
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 68024
68024
1398/07/01
پرستار جنوبی
1,550,000,000
14,090,000
110 متر
1
5
2
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16980
16980
1398/06/31
پرستار جنوبی
1,430,000,000
11,000,000
130 متر
3
نوساز
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 67941
67941
1398/06/05
پرستار جنوبی
77,000,000
0
48 متر
1
10
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 67927
67927
1398/05/30
پرستار جنوبی
77,000,000
0
48 متر
1
10
4
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 67890
67890
1398/05/16
پرستار جنوبی
700,000,000
7,950,000
88 متر
2
25
---
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 47432
47432
1398/05/07
پرستار جنوبی
552,000,000
12,000,000
46 متر
1
10
3
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16977
16977
1398/05/06
پرستار جنوبی
1,856,000,000
16,000,000
116 متر
3
نوساز
مختلف

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 67788
67788
1398/05/02
پرستار جنوبی
135,000,000
60 متر
1
3
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 67751
67751
1398/05/02
پرستار جنوبی
45,000,000
1,350,000
54 متر
1
13
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 67758
67758
1398/04/31
پرستار جنوبی
35,000,000
1,500,000
50 متر
1
8
2
تصویر فروش آپارتمان  پرستار جنوبی با کد 3817876
3817876
1398/04/09
پرستار جنوبی
600,000,000
10,000,000
57 متر
1
10
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 57534
57534
1398/03/29
پرستار جنوبی
600,000,000
10,000,000
60 متر
1
25
-1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 17099
17099
1397/11/28
پرستار جنوبی
800,000,000
10,530,000
76 متر
2
نوساز
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره انبار پرستار جنوبی با کد 37297
37297
1397/10/15
پرستار جنوبی
10,000,000
1,000,000
50 متر
0
نوساز
0
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37301
37301
1397/10/12
پرستار جنوبی
1,420,000,000
10,000,000
142 متر
3
2
6

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37277
37277
1397/10/11
پرستار جنوبی
500,000,000
10,640,000
47 متر
1
4
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16709
16709
1397/05/23
پرستار جنوبی
600,000,000
7,060,000
85 متر
2
10
3