خرید ملک در پرستار جنوبی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان  پرستار جنوبی با کد 3817876
3817876
1398/04/09
پرستار جنوبی
600,000,000
10,000,000
57 متر
1
10
4
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 57534
57534
1398/03/29
پرستار جنوبی
600,000,000
10,000,000
60 متر
1
25
-1
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16976
16976
1398/01/25
پرستار جنوبی
1,120,000,000
14,000,000
80 متر
2
نوساز
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 17099
17099
1397/11/28
پرستار جنوبی
800,000,000
10,530,000
76 متر
2
نوساز
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 27128
27128
1397/11/24
پرستار جنوبی
2,100,000,000
12,000,000
175 متر
3
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 27127
27127
1397/11/24
پرستار جنوبی
1,207,500,000
11,500,000
105 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 47432
47432
1397/11/12
پرستار جنوبی
391,000,000
8,500,000
46 متر
1
10
3
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره انبار پرستار جنوبی با کد 37297
37297
1397/10/15
پرستار جنوبی
10,000,000
1,000,000
50 متر
0
نوساز
0

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37277
37277
1397/10/11
پرستار جنوبی
500,000,000
10,640,000
47 متر
1
4
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16709
16709
1397/05/23
پرستار جنوبی
600,000,000
7,060,000
85 متر
2
10
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 6052
6052
1397/05/21
پرستار جنوبی
300,000,000
6,380,000
47 متر
1
3
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  پرستار جنوبی با کد 7415475
7415475
1397/04/30
پرستار جنوبی
320,000,000
44,500
72 متر
1
20
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16465
16465
1397/04/18
پرستار جنوبی
40,000,000
650,000
50 متر
1
7
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 4751
4751
1397/04/01
پرستار جنوبی
420,000,000
7,500,000
56 متر
1
نوساز
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  پرستار جنوبی با کد 7174243
7174243
1397/03/28
پرستار جنوبی
422,100,000
6,300,000
67 متر
1
1
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 6288
6288
1397/02/22
پرستار جنوبی
25,000,000
900,000
50 متر
1
17
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 6031
6031
1397/02/10
پرستار جنوبی
290,000,000
4,140,000
70 متر
2
16
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پرستار جنوبی با کد 6028
6028
1396/12/16
پرستار جنوبی
70,000,000
0
45 متر
1
2
1