خرید ملک در پرستار جنوبی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 57534
57534
1398/02/24
پرستار جنوبی
380,000,000
6,330,000
60 متر
1
25
-1
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16976
16976
1398/01/25
پرستار جنوبی
1,120,000,000
14,000,000
80 متر
2
نوساز
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 17099
17099
1397/11/28
پرستار جنوبی
800,000,000
10,530,000
76 متر
2
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 27128
27128
1397/11/24
پرستار جنوبی
2,100,000,000
12,000,000
175 متر
3
نوساز
مختلف

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 27127
27127
1397/11/24
پرستار جنوبی
1,207,500,000
11,500,000
105 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 47432
47432
1397/11/12
پرستار جنوبی
391,000,000
8,500,000
46 متر
1
10
3
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37304
37304
1397/10/18
پرستار جنوبی
400,000,000
8,510,000
47 متر
1
11
2
تصویر فروش آپارتمان  پرستار جنوبی با کد 3817876
3817876
1397/10/16
پرستار جنوبی
400,000,000
7,000,000
57 متر
1
10
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16977
16977
1397/10/15
پرستار جنوبی
1,320,000,000
11,000,000
120 متر
3
نوساز
مختلف
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره انبار پرستار جنوبی با کد 37297
37297
1397/10/15
پرستار جنوبی
10,000,000
1,000,000
50 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37315
37315
1397/10/12
پرستار جنوبی
750,000,000
15,000,000
50 متر
1
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37301
37301
1397/10/12
پرستار جنوبی
1,420,000,000
10,000,000
142 متر
3
2
6

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 37277
37277
1397/10/11
پرستار جنوبی
500,000,000
10,640,000
47 متر
1
4
2
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16980
16980
1397/09/07
پرستار جنوبی
1,300,000,000
10,000,000
130 متر
3
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 17083
17083
1397/09/07
پرستار جنوبی
1,300,000,000
10,000,000
130 متر
3
نوساز
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 16709
16709
1397/05/23
پرستار جنوبی
600,000,000
7,060,000
85 متر
2
10
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان پرستار جنوبی با کد 6052
6052
1397/05/21
پرستار جنوبی
300,000,000
6,380,000
47 متر
1
3
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  پرستار جنوبی با کد 7415475
7415475
1397/04/30
پرستار جنوبی
320,000,000
44,500
72 متر
1
20
4