خرید ملک در پاسداران - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11849172
11849172
1398/04/24
پاسداران
2,420,000,000
22,000,000
110 متر
2
4
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11849143
11849143
1398/04/24
پاسداران
100,000,000
16,500,000
216 متر
3
3
3/5
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11849088
11849088
1398/04/24
پاسداران
3,192,000,000
24,000,000
133 متر
3
3
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11849082
11849082
1398/04/24
پاسداران
100,000,000
4,000,000
137 متر
3
100
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن آپارتمان پاسداران با کد 11849057
11849057
1398/04/24
پاسداران
550,000,000
0
150 متر
3
2
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11849056
11849056
1398/04/24
پاسداران
55,000,000
2,500,000
45 متر
1
9
4
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پاسداران با کد 11848803
11848803
1398/04/24
پاسداران
150,000,000
1,000,000
60 متر
2
21
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11848802
11848802
1398/04/24
پاسداران
100,000,000
2,700,000
100 متر
2
100
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش دفتر کار پاسداران با کد 11848801
11848801
1398/04/24
پاسداران
2,938,000,000
26,000,000
113 متر
1
2
5
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پاسداران با کد 11848769
11848769
1398/04/24
پاسداران
350,000,000
0
94 متر
1
2
3
تصویر رهن و اجاره دفتر کار پاسداران با کد 11848763
11848763
1398/04/24
پاسداران
120,000,000
4,900,000
65 متر
1
7
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11848743
11848743
1398/04/24
پاسداران
100,000,000
5,000,000
120 متر
3
22
0

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11848581
11848581
1398/04/23
پاسداران
1,463,000,000
19,000,000
77 متر
2
25
2
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11848574
11848574
1398/04/23
پاسداران
4,680,000,000
39,000,000
120 متر
2
5
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان پاسداران با کد 11848546
11848546
1398/04/23
پاسداران
200,000,000
3,000,000
103 متر
2
8
3
تصویر رهن دفتر کار پاسداران با کد 11848532
11848532
1398/04/23
پاسداران
400,000,000
0
130 متر
4
12
1/3همكف

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن دفتر کار پاسداران با کد 11848467
11848467
1398/04/23
پاسداران
350,000,000
0
98 متر
1
4
3
تصویر فروش آپارتمان پاسداران با کد 11848277
11848277
1398/04/19
پاسداران
3,200,000,000
25,000,000
128 متر
2
5
5