خرید ملک در نبی اکرم - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 67746
67746
1398/04/27
نبی اکرم
50,000,000
1,200,000
50 متر
1
8
3
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67745
67745
1398/04/27
نبی اکرم
51
12,000,000
51 متر
1
9
2
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67743
67743
1398/04/27
نبی اکرم
1,820,000,000
13,000,000
140 متر
3
نوساز
4
تصویر رهن و اجاره مغازه نبی اکرم با کد 67738
67738
1398/04/26
نبی اکرم
40,000,000
2,000,000
14 متر
0
نوساز
---

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره مغازه نبی اکرم با کد 16794
16794
1398/04/25
نبی اکرم
20,000,000
1,500,000
11 متر
0
6
---
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 57636
57636
1398/04/25
نبی اکرم
528,000,000
11,000,000
48 متر
1
5
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 67693
67693
1398/04/18
نبی اکرم
50,000,000
1,300,000
60 متر
1
2
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 57661
57661
1398/04/17
نبی اکرم
100,000,000
0
50 متر
1
2
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 67718
67718
1398/04/16
نبی اکرم
30,000,000
1,250,000
54 متر
1
9
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 67716
67716
1398/04/16
نبی اکرم
140,000,000
1,800,000
90 متر
2
2
2
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67713
67713
1398/04/13
نبی اکرم
67,600,000
1,300,000
52 متر
1
2
1
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67696
67696
1398/04/12
نبی اکرم
520,000,000
10,830,000
48 متر
2
6
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 67704
67704
1398/04/12
نبی اکرم
70,000,000
0
50 متر
1
5
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 67698
67698
1398/04/11
نبی اکرم
120,000,000
0
63 متر
1
18
2
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67699
67699
1398/04/11
نبی اکرم
598,000,000
13,000,000
46 متر
1
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 4224
4224
1398/04/10
نبی اکرم
884,000,000
13,000,000
68 متر
2
نوساز
مختلف

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67700
67700
1398/04/10
نبی اکرم
470,000,000
9,040,000
52 متر
1
15
4
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 67697
67697
1398/04/10
نبی اکرم
693,000,000
11,000,000
63 متر
1
18
2