خرید ملک در نبی اکرم - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68099
68099
1398/07/25
نبی اکرم
40,000,000
1,000,000
66 متر
1
15
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68098
68098
1398/07/25
نبی اکرم
25,000,000
1,500,000
48 متر
1
6
4
تصویر فروش مغازه نبی اکرم با کد 68095
68095
1398/07/25
نبی اکرم
1,100,000,000
45,830,000
24 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 68096
68096
1398/07/25
نبی اکرم
1,200,000,000
12,630,000
95 متر
2
نوساز
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68097
68097
1398/07/25
نبی اکرم
100,000,000
2,500,000
95 متر
2
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 68094
68094
1398/07/24
نبی اکرم
2,054,000,000
13,000,000
158 متر
3
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 68091
68091
1398/07/22
نبی اکرم
1,092,500,000
11,500,000
95 متر
2
نوساز
مختلف
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68087
68087
1398/07/22
نبی اکرم
100,000,000
0
75 متر
1
30
مختلف

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش مغازه نبی اکرم با کد 68077
68077
1398/07/18
نبی اکرم
1,404,000,000
52,000,000
27 متر
0
30
---
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68071
68071
1398/07/16
نبی اکرم
50,000,000
1,200,000
50 متر
1
9
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68069
68069
1398/07/15
نبی اکرم
10,000,000
600,000
12 متر
1
1
0
تصویر رهن و اجاره مغازه نبی اکرم با کد 67929
67929
1398/07/14
نبی اکرم
30,000,000
600,000
14 متر
0
10
---

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 57546
57546
1398/07/14
نبی اکرم
30,000,000
1,000,000
50 متر
1
6
4
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 68022
68022
1398/07/11
نبی اکرم
2,062,500,000
16,500,000
125 متر
2
نوساز
5
تصویر فروش آپارتمان نبی اکرم با کد 68062
68062
1398/07/11
نبی اکرم
1,000,000,000
11,110,000
90 متر
2
2
4
تصویر رهن و اجاره مغازه نبی اکرم با کد 67898
67898
1398/07/10
نبی اکرم
15,000,000
3,000,000
55 متر
0
2
---

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68050
68050
1398/07/09
نبی اکرم
30,000,000
800,000
42 متر
1
10
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان نبی اکرم با کد 68021
68021
1398/07/09
نبی اکرم
100,000,000
64 متر
2
14
4