خرید ملک در میرزای شیرازی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11873792
11873792
1398/08/30
میرزای شیرازی
1,236,000,000
12,000,000
103 متر
2
35
1
تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11872714
11872714
1398/08/27
میرزای شیرازی
1,680,000,000
21,000,000
80 متر
1
نوساز
5
تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11872713
11872713
1398/08/27
میرزای شیرازی
3,129,000,000
21,000,000
149 متر
3
نوساز
1/5
تصویر رهن و اجاره دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11871833
11871833
1398/08/22
میرزای شیرازی
230,000,000
0
87 متر
4
20
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11866328
11866328
1398/07/22
میرزای شیرازی
130,000,000
0
60 متر
1
100
3
تصویر فروش کلنگی میرزای شیرازی با کد 11866108
11866108
1398/07/22
میرزای شیرازی
7,000,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11864729
11864729
1398/07/14
میرزای شیرازی
70,000,000
3,000,000
55 متر
2
14
2
تصویر فروش دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11864168
11864168
1398/07/10
میرزای شیرازی
1,140,000,000
10,000,000
114 متر
2
100
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11863625
11863625
1398/07/07
میرزای شیرازی
1,700,000,000
0
110 متر
2
12
4
تصویر رهن و اجاره دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11863523
11863523
1398/07/07
میرزای شیرازی
50,000,000
7,000,000
125 متر
2
100
0
تصویر رهن و اجاره دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11862674
11862674
1398/07/04
میرزای شیرازی
100,000,000
3,000,000
85 متر
3
30
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11862422
11862422
1398/07/04
میرزای شیرازی
50,000,000
5,000,000
65 متر
2
23
6

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11862233
11862233
1398/07/01
میرزای شیرازی
30,000,000
8,000,000
90 متر
2
12
1
تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11862127
11862127
1398/07/01
میرزای شیرازی
2,500,000,000
0
106 متر
3
8
2
تصویر فروش دفتر کار میرزای شیرازی با کد 11860452
11860452
1398/06/23
میرزای شیرازی
2,585,000,000
23,500,000
110 متر
2
19
4
تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11860183
11860183
1398/06/23
میرزای شیرازی
1,600,000,000
15,384,615
104 متر
2
100
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11855684
11855684
1398/05/27
میرزای شیرازی
2,200,000,000
22,680,412
97 متر
2
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان میرزای شیرازی با کد 11853325
11853325
1398/05/15
میرزای شیرازی
1,600,000,000
16,494,845
97 متر
2
100
1