خرید ملک در میثم(میر هاشمی) - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 5046
5046
1398/07/21
میثم(میر هاشمی)
700,000,000
6,930,000
101 متر
2
18
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 68082
68082
1398/07/21
میثم(میر هاشمی)
50,000,000
500,000
57 متر
1
10
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 68009
68009
1398/06/29
میثم(میر هاشمی)
60,000,000
1,000,000
60 متر
1
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67736
67736
1398/06/26
میثم(میر هاشمی)
420,000,000
7,200,000
58 متر
1
18
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67945
67945
1398/06/10
میثم(میر هاشمی)
180,000,000
88 متر
2
5
4
تصویر فروش مغازه میثم(میر هاشمی) با کد 37247
37247
1398/06/10
میثم(میر هاشمی)
260,000,000
13,000,000
20 متر
0
نوساز
---
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67954
67954
1398/06/08
میثم(میر هاشمی)
1,452,000,000
13,200,000
110 متر
2
نوساز
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67944
67944
1398/06/05
میثم(میر هاشمی)
130,000,000
600,000
75 متر
2
7
5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67946
67946
1398/06/05
میثم(میر هاشمی)
115,000,000
2,000,000
95 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67943
67943
1398/06/05
میثم(میر هاشمی)
585,000,000
9,000,000
65 متر
1
10
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67733
67733
1398/06/04
میثم(میر هاشمی)
60,000,000
200,000
55 متر
1
25
3
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67851
67851
1398/05/07
میثم(میر هاشمی)
580,000,000
9,210,000
63 متر
1
9
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67835
67835
1398/05/07
میثم(میر هاشمی)
1,160,000,000
12,200,000
95 متر
2
نوساز
3
تصویر فروش مغازه میثم(میر هاشمی) با کد 67831
67831
1398/05/07
میثم(میر هاشمی)
1,750,000,000
35,000,000
50 متر
0
2
---
تصویر رهن و اجاره مغازه میثم(میر هاشمی) با کد 37279
37279
1398/05/07
میثم(میر هاشمی)
60,000,000
3,000,000
58 متر
0
9
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67821
67821
1398/05/06
میثم(میر هاشمی)
100,000,000
0
60 متر
1
20
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67811
67811
1398/05/03
میثم(میر هاشمی)
1,600,000,000
13,500,000
120 متر
3
نوساز
4
تصویر فروش آپارتمان میثم(میر هاشمی) با کد 67744
67744
1398/04/27
میثم(میر هاشمی)
950,000,000
12,000,000
78 متر
2
1
1