خرید ملک در محلاتی - خ کیانی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16540
16540
1398/02/15
محلاتی - خ کیانی
330,000,000
6,880,000
48 متر
1
5
1
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 4651
4651
1398/02/14
محلاتی - خ کیانی
390,000,000
8,670,000
45 متر
1
2
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37286
37286
1398/01/26
محلاتی - خ کیانی
20,000,000
1,250,000
40 متر
1
10
1
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 47421
47421
1397/11/07
محلاتی - خ کیانی
240,000,000
6,000,000
40 متر
1
7
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37246
37246
1397/10/29
محلاتی - خ کیانی
1,050,000,000
7,000,000
150 متر
3
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37368
37368
1397/10/18
محلاتی - خ کیانی
1,000,000,000
8,330,000
120 متر
3
1
4
تصویر فروش کلنگی محلاتی - خ کیانی با کد 37276
37276
1397/10/11
محلاتی - خ کیانی
500,000,000
0
50 متر
1
18
مختلف
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16989
16989
1397/10/05
محلاتی - خ کیانی
450,000,000
4,370,000
103 متر
2
20
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37203
37203
1397/09/26
محلاتی - خ کیانی
60,000,000
1,500,000
90 متر
2
نوساز
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16805
16805
1397/06/17
محلاتی - خ کیانی
260,000,000
3,880,000
67 متر
2
16
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 4194
4194
1397/05/30
محلاتی - خ کیانی
265,000,000
5,300,000
50 متر
1
5
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 6026
6026
1397/05/29
محلاتی - خ کیانی
189,000,000
3,500,000
54 متر
1
21
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 6316
6316
1397/05/27
محلاتی - خ کیانی
305,000,000
4,840,000
63 متر
2
6
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 4860
4860
1397/05/25
محلاتی - خ کیانی
283,500,000
4,500,000
63 متر
1
5
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16667
16667
1397/05/25
محلاتی - خ کیانی
300,000,000
5,800,000
50 متر
1
1
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 5599
5599
1397/05/21
محلاتی - خ کیانی
540,000,000
6,000,000
90 متر
2
4
3

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 6162
6162
1397/05/16
محلاتی - خ کیانی
170,000,000
3,000,000
57 متر
1
20
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16500
16500
1397/05/08
محلاتی - خ کیانی
805,000,000
7,000,000
115 متر
3
نوساز
مختلف