خرید ملک در محلاتی - خ کیانی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش کلنگی محلاتی - خ کیانی با کد 67739
67739
1398/04/27
محلاتی - خ کیانی
7,000,000,000
25,000,000
250 متر
3
30
---
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 67732
67732
1398/04/26
محلاتی - خ کیانی
418,000,000
11,000,000
38 متر
1
4
2
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 57668
57668
1398/04/24
محلاتی - خ کیانی
520,000,000
8,670,000
60 متر
1
16
5
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 67705
67705
1398/04/11
محلاتی - خ کیانی
630,000,000
9,000,000
70 متر
2
نوساز
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37368
37368
1398/04/11
محلاتی - خ کیانی
1,400,000,000
11,670,000
120 متر
3
1
4
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37246
37246
1398/04/01
محلاتی - خ کیانی
1,500,000,000
10,000,000
150 متر
3
نوساز
مختلف
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16540
16540
1398/03/19
محلاتی - خ کیانی
432,000,000
9,000,000
48 متر
1
5
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 4651
4651
1398/02/14
محلاتی - خ کیانی
390,000,000
8,670,000
45 متر
1
2
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 47421
47421
1397/11/07
محلاتی - خ کیانی
240,000,000
6,000,000
40 متر
1
7
4
فروخته شد
تصویر فروش کلنگی محلاتی - خ کیانی با کد 37276
37276
1397/10/11
محلاتی - خ کیانی
500,000,000
0
50 متر
1
18
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16989
16989
1397/10/05
محلاتی - خ کیانی
450,000,000
4,370,000
103 متر
2
20
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 37203
37203
1397/09/26
محلاتی - خ کیانی
60,000,000
1,500,000
90 متر
2
نوساز
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16805
16805
1397/06/17
محلاتی - خ کیانی
260,000,000
3,880,000
67 متر
2
16
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 4194
4194
1397/05/30
محلاتی - خ کیانی
265,000,000
5,300,000
50 متر
1
5
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 6026
6026
1397/05/29
محلاتی - خ کیانی
189,000,000
3,500,000
54 متر
1
21
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 6316
6316
1397/05/27
محلاتی - خ کیانی
305,000,000
4,840,000
63 متر
2
6
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 4860
4860
1397/05/25
محلاتی - خ کیانی
283,500,000
4,500,000
63 متر
1
5
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی - خ کیانی با کد 16667
16667
1397/05/25
محلاتی - خ کیانی
300,000,000
5,800,000
50 متر
1
1
2