خرید ملک در محلاتی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 47508
47508
1398/07/22
محلاتی
20,000,000
1,500,000
57 متر
1
9
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 68083
68083
1398/07/21
محلاتی
30,000,000
1,200,000
70 متر
2
10
-1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 68084
68084
1398/07/21
محلاتی
25,000,000
1,100,000
50 متر
1
10
3
تصویر رهن آپارتمان محلاتی با کد 68085
68085
1398/07/21
محلاتی
90,000,000
0
51 متر
1
8
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن آپارتمان محلاتی با کد 68055
68055
1398/07/08
محلاتی
150,000,000
0
77 متر
2
10
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 68037
68037
1398/07/06
محلاتی
130,000,000
800,000
71 متر
2
3
4
تصویر رهن و اجاره مغازه محلاتی با کد 68033
68033
1398/07/04
محلاتی
80,000,000
100
22 متر
0
نوساز
---
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 68011
68011
1398/06/29
محلاتی
35,000,000
1,400,000
50 متر
1
1
---

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 67923
67923
1398/05/30
محلاتی
85,000,000
1,100,000
85 متر
2
8
3
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 47468
47468
1398/03/29
محلاتی
750,000,000
9,150,000
82 متر
2
10
4
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 57642
57642
1398/03/27
محلاتی
550,000,000
11,960,000
46 متر
1
13
3
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 57597
57597
1398/03/08
محلاتی
350,000,000
8,750,000
40 متر
1
19
4

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 47509
47509
1398/01/26
محلاتی
20,000,000
1,450,000
74 متر
1
16
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 37254
37254
1397/10/08
محلاتی
170,000,000
0
127 متر
0
نوساز
---
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 37252
37252
1397/10/08
محلاتی
330,000,000
7,020,000
47 متر
1
17
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 16699
16699
1397/05/21
محلاتی
190,000,000
4,750,000
40 متر
1
19
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 16538
16538
1397/05/01
محلاتی
280,000,000
3,835,000
73 متر
2
16
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 16532
16532
1397/05/01
محلاتی
86,000,000
0
87 متر
2
8
4