خرید ملک در محلاتی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 47468
47468
1398/03/29
محلاتی
750,000,000
9,150,000
82 متر
2
10
4
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 57642
57642
1398/03/27
محلاتی
550,000,000
11,960,000
46 متر
1
13
3
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 57597
57597
1398/03/08
محلاتی
350,000,000
8,750,000
40 متر
1
19
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 47509
47509
1398/01/26
محلاتی
20,000,000
1,450,000
74 متر
1
16
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 47508
47508
1398/01/26
محلاتی
10,000,000
1,500,000
57 متر
1
9
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 37254
37254
1397/10/08
محلاتی
170,000,000
0
127 متر
0
نوساز
---
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 37252
37252
1397/10/08
محلاتی
330,000,000
7,020,000
47 متر
1
17
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 16699
16699
1397/05/21
محلاتی
190,000,000
4,750,000
40 متر
1
19
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 16538
16538
1397/05/01
محلاتی
280,000,000
3,835,000
73 متر
2
16
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان محلاتی با کد 16532
16532
1397/05/01
محلاتی
86,000,000
0
87 متر
2
8
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  محلاتی با کد 7407584
7407584
1397/01/22
محلاتی
140,000,000
2,000,000
70 متر
2
30
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 5915
5915
1396/11/14
محلاتی
212,000,000
4,000,000
53 متر
1
2
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان محلاتی با کد 5874
5874
1396/11/05
محلاتی
450,000,000
0
110 متر
2
2
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  محلاتی با کد 7366522
7366522
1396/10/21
محلاتی
205,000,000
3,050,000
67 متر
1
8
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  محلاتی با کد 7454802
7454802
1396/10/16
محلاتی
230,000,000
3,830,000
60 متر
2
7
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  محلاتی با کد 7453905
7453905
1396/10/12
محلاتی
182,000,000
3,030,000
60 متر
2
8
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  محلاتی با کد 7451202
7451202
1396/09/29
محلاتی
150,000,000
2,630,000
57 متر
1
15
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  محلاتی با کد 7449769
7449769
1396/09/25
محلاتی
153,000,000
1,980,000
77 متر
1
25
2