خرید ملک در قیام - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 67984
67984
1398/06/25
قیام
60,000,000
2,000,000
100 متر
2
26
1
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 67776
67776
1398/05/01
قیام
1,696,000,000
16,000,000
106 متر
2
نوساز
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 67688
67688
1398/04/10
قیام
160,000,000
1,500,000
100 متر
2
12
4
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 57568
57568
1398/02/21
قیام
550,000,000
11,960,000
46 متر
1
13
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 47435
47435
1397/11/13
قیام
1,617,000,000
11,000,000
147 متر
3
نوساز
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش کلنگی قیام با کد 47430
47430
1397/11/10
قیام
2,750,000,000
17,190,000
160 متر
3
20
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 16772
16772
1397/08/24
قیام
1,155,000,000
11,000,000
105 متر
2
نوساز
5
فروخته شد
تصویر فروش کلنگی قیام با کد 16899
16899
1397/07/24
قیام
3,000,000,000
18,750,000
160 متر
2
20
---

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16868
16868
1397/07/22
قیام
100,000,000
0
100 متر
2
11
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16920
16920
1397/07/12
قیام
55,000,000
0
52 متر
1
15
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16874
16874
1397/07/04
قیام
105,000,000
0
100 متر
2
10
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 16860
16860
1397/07/02
قیام
840,000,000
7,500,000
112 متر
2
5
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 16769
16769
1397/06/07
قیام
990,000,000
9,000,000
110 متر
2
نوساز
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16582
16582
1397/05/12
قیام
50,000,000
900,000
92 متر
2
15
1
اجـاره رفت
تصویر رهن آپارتمان قیام با کد 16529
16529
1397/05/01
قیام
210,000,000
110 متر
2
نوساز
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16511
16511
1397/04/31
قیام
55,000,000
100,000
45 متر
1
13
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  قیام با کد 7490148
7490148
1397/03/30
قیام
500,000,000
5,000,000
100 متر
2
11
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 6064
6064
1397/03/08
قیام
760,000,000
7,600,000
100 متر
3
نوساز
1