خرید ملک در قیام - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 67688
67688
1398/04/10
قیام
160,000,000
1,500,000
100 متر
2
12
4
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 57568
57568
1398/02/21
قیام
550,000,000
11,960,000
46 متر
1
13
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 47435
47435
1397/11/13
قیام
1,617,000,000
11,000,000
147 متر
3
نوساز
مختلف
فروخته شد
تصویر فروش کلنگی قیام با کد 47430
47430
1397/11/10
قیام
2,750,000,000
17,190,000
160 متر
3
20
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 17024
17024
1397/11/09
قیام
1,083,000,000
9,500,000
114 متر
2
3
مختلف
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 37411
37411
1397/11/03
قیام
700,000,000
9,330,000
75 متر
2
3
9
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 16772
16772
1397/08/24
قیام
1,155,000,000
11,000,000
105 متر
2
نوساز
5
فروخته شد
تصویر فروش کلنگی قیام با کد 16899
16899
1397/07/24
قیام
3,000,000,000
18,750,000
160 متر
2
20
---

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16868
16868
1397/07/22
قیام
100,000,000
0
100 متر
2
11
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16874
16874
1397/07/04
قیام
105,000,000
0
100 متر
2
10
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 16860
16860
1397/07/02
قیام
840,000,000
7,500,000
112 متر
2
5
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 16769
16769
1397/06/07
قیام
990,000,000
9,000,000
110 متر
2
نوساز
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16582
16582
1397/05/12
قیام
50,000,000
900,000
92 متر
2
15
1
اجـاره رفت
تصویر رهن آپارتمان قیام با کد 16529
16529
1397/05/01
قیام
210,000,000
110 متر
2
نوساز
4
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 16511
16511
1397/04/31
قیام
55,000,000
100,000
45 متر
1
13
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان  قیام با کد 7490148
7490148
1397/03/30
قیام
500,000,000
5,000,000
100 متر
2
11
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان قیام با کد 6064
6064
1397/03/08
قیام
760,000,000
7,600,000
100 متر
3
نوساز
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان قیام با کد 6166
6166
1397/02/14
قیام
20,000,000
1,300,000
110 متر
3
18
2