خرید ملک در فاطمی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان فاطمی با کد 11867004
11867004
1398/07/25
فاطمی
50,000,000
5,500,000
90 متر
2
3
4
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11866996
11866996
1398/07/25
فاطمی
890,000,000
0
46 متر
1
17
4
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11866881
11866881
1398/07/25
فاطمی
950,000,000
15,833,333
60 متر
2
19
1
تصویر فروش کلنگی فاطمی با کد 11866675
11866675
1398/07/25
فاطمی
7,000,000,000
0
0 متر
0
نوساز

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش دفتر کار فاطمی با کد 11866657
11866657
1398/07/25
فاطمی
30,000,000
3,000,000
50 متر
1
45
4
تصویر رهن و اجاره دفتر کار فاطمی با کد 11866652
11866652
1398/07/25
فاطمی
50,000,000
6,500,000
101 متر
3
100
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان فاطمی با کد 11866425
11866425
1398/07/22
فاطمی
250,000,000
1,000,000
97 متر
2
15
1/5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان فاطمی با کد 11866398
11866398
1398/07/22
فاطمی
70,000,000
3,000,000
110 متر
1
100
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11866364
11866364
1398/07/22
فاطمی
950,000,000
0
70 متر
2
24
4
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11866117
11866117
1398/07/22
فاطمی
1,200,000,000
15,189,873
79 متر
2
23
4
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11866113
11866113
1398/07/22
فاطمی
2,970,000,000
22,000,000
135 متر
2
15
1
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11865845
11865845
1398/07/21
فاطمی
1,935,000,000
21,500,000
90 متر
2
10
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11865755
11865755
1398/07/21
فاطمی
4,185,000,000
27,000,000
155 متر
3
نوساز
5/4
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11865754
11865754
1398/07/21
فاطمی
2,241,000,000
27,000,000
83 متر
2
نوساز
1الي3
تصویر رهن آپارتمان فاطمی با کد 11865525
11865525
1398/07/17
فاطمی
500,000,000
0
145 متر
3
نوساز
4
تصویر فروش دفتر کار فاطمی با کد 11865519
11865519
1398/07/17
فاطمی
1,400,000,000
0
110 متر
2
20
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان فاطمی با کد 11865276
11865276
1398/07/17
فاطمی
70,000,000
3,700,000
75 متر
2
8
5
تصویر فروش آپارتمان فاطمی با کد 11865259
11865259
1398/07/17
فاطمی
1,100,000,000
14,666,667
75 متر
1
28
3