خرید ملک در طرشت - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن ویلا طرشت با کد 11838250
11838250
1398/03/01
طرشت
300,000,000
0
100 متر
2
20
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11838242
11838242
1398/03/01
طرشت
900,000,000
12,857,143
70 متر
2
20
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11838230
11838230
1398/03/01
طرشت
150,000,000
3,500,000
127 متر
3
2
5
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11837951
11837951
1398/03/01
طرشت
1,276,500,000
18,500,000
69 متر
1
نوساز
2

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11837950
11837950
1398/03/01
طرشت
2,250,000,000
18,000,000
125 متر
2
نوساز
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11837473
11837473
1398/02/30
طرشت
330,000,000
0
110 متر
2
9
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11837160
11837160
1398/02/30
طرشت
120,000,000
2,800,000
115 متر
2
15
2
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11836872
11836872
1398/02/25
طرشت
1,200,000,000
0
72 متر
2
18
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11836658
11836658
1398/02/25
طرشت
1,500,000,000
12,500,000
120 متر
2
2
5
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11836580
11836580
1398/02/25
طرشت
1,425,000,000
15,000,000
95 متر
2
4
2
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11836355
11836355
1398/02/23
طرشت
2,150,000,000
0
147 متر
3
4
5
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11835991
11835991
1398/02/23
طرشت
65,000,000
1,500,000
50 متر
1
15
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11835681
11835681
1398/02/21
طرشت
100,000,000
3,500,000
126 متر
3
4
3
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11835441
11835441
1398/02/18
طرشت
1,100,000,000
17,187,500
64 متر
2
100
3
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11835432
11835432
1398/02/18
طرشت
2,250,000,000
0
92 متر
2
نوساز
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11834544
11834544
1398/02/17
طرشت
160,000,000
900,000
95 متر
2
8
4

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11834543
11834543
1398/02/17
طرشت
50,000,000
3,500,000
88 متر
2
26
3
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11834362
11834362
1398/02/17
طرشت
1,000,000,000
15,625,000
64 متر
2
22
3