خرید ملک در طرشت - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11849020
11849020
1398/04/24
طرشت
100,000,000
2,000,000
87 متر
2
20
4
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11849019
11849019
1398/04/24
طرشت
1,150,000,000
0
87 متر
2
20
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11849018
11849018
1398/04/24
طرشت
50,000,000
2,500,000
59 متر
2
12
1
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11848927
11848927
1398/04/24
طرشت
1,250,000,000
0
72 متر
2
18
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11848699
11848699
1398/04/24
طرشت
1,674,000,000
15,500,000
108 متر
2
2
1
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11848638
11848638
1398/04/24
طرشت
1,572,500,000
18,500,000
85 متر
2
نوساز
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11848123
11848123
1398/04/19
طرشت
60,000,000
2,000,000
62 متر
1
8
4
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11847866
11847866
1398/04/18
طرشت
1,700,000,000
17,894,737
95 متر
2
5
4

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11847581
11847581
1398/04/17
طرشت
1,980,000,000
0
92 متر
2
نوساز
1
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11846989
11846989
1398/04/16
طرشت
950,000,000
14,615,385
65 متر
1
6
3
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11846679
11846679
1398/04/16
طرشت
1,100,000,000
0
64 متر
2
22
3
تصویر فروش کلنگی طرشت با کد 11846206
11846206
1398/04/11
طرشت
1,700,000,000
0
50 متر
1
100
كل

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش مغازه طرشت با کد 11845637
11845637
1398/04/11
طرشت
800,000,000
0
50 متر
0
نوساز
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11845629
11845629
1398/04/11
طرشت
1,400,000,000
17,948,718
78 متر
2
9
4
تصویر فروش آپارتمان طرشت با کد 11844813
11844813
1398/04/11
طرشت
850,000,000
13,076,923
65 متر
1
3
2
تصویر رهن آپارتمان طرشت با کد 11844807
11844807
1398/04/11
طرشت
110,000,000
0
46 متر
1
20
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان طرشت با کد 11844792
11844792
1398/04/11
طرشت
60,000,000
2,000,000
62 متر
1
9
4
تصویر فروش کلنگی طرشت با کد 11843857
11843857
1398/04/04
طرشت
1,800,000,000
0
0 متر
0
18