خرید ملک در شهرک غرب - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش دفتر کار شهرک غرب با کد 11866856
11866856
1398/07/25
شهرک غرب
5,500,000,000
0
153 متر
3
27
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11866853
11866853
1398/07/25
شهرک غرب
400,000,000
7,000,000
137 متر
3
نوساز
2
تصویر فروش آپارتمان شهرک غرب با کد 11866849
11866849
1398/07/25
شهرک غرب
1,400,000,000
20,000,000
70 متر
2
16
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11866847
11866847
1398/07/25
شهرک غرب
150,000,000
5,000,000
85 متر
2
8
0

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن آپارتمان شهرک غرب با کد 11866840
11866840
1398/07/25
شهرک غرب
180,000,000
0
58 متر
1
16
3
تصویر رهن و اجاره مغازه شهرک غرب با کد 11866565
11866565
1398/07/25
شهرک غرب
300,000,000
30,000,000
117 متر
0
نوساز
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11866558
11866558
1398/07/25
شهرک غرب
100,000,000
2,500,000
75 متر
1
27
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11866515
11866515
1398/07/25
شهرک غرب
470,000,000
0
84 متر
0
نوساز
5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش آپارتمان شهرک غرب با کد 11866239
11866239
1398/07/22
شهرک غرب
5,300,000,000
0
149 متر
3
15
5
تصویر رهن و اجاره مغازه شهرک غرب با کد 11866232
11866232
1398/07/22
شهرک غرب
150,000,000
15,000,000
40 متر
0
نوساز
تصویر رهن آپارتمان شهرک غرب با کد 11866219
11866219
1398/07/22
شهرک غرب
1,100,000,000
0
230 متر
3
100
0
تصویر رهن و اجاره مغازه شهرک غرب با کد 11866200
11866200
1398/07/22
شهرک غرب
55,000,000
2,000,000
18 متر
0
نوساز
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش دفتر کار شهرک غرب با کد 11866026
11866026
1398/07/22
شهرک غرب
4,300,000,000
0
140 متر
3
100
2
تصویر فروش دفتر کار شهرک غرب با کد 11866025
11866025
1398/07/22
شهرک غرب
5,000,000,000
0
150 متر
0
7
0
تصویر رهن و اجاره دفتر کار شهرک غرب با کد 11866014
11866014
1398/07/22
شهرک غرب
100,000,000
6,500,000
114 متر
3
14
5
تصویر رهن و اجاره دفتر کار شهرک غرب با کد 11866013
11866013
1398/07/22
شهرک غرب
40,000,000
4,100,000
58 متر
1
14
1

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11866010
11866010
1398/07/22
شهرک غرب
50,000,000
7,000,000
100 متر
3
17
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان شهرک غرب با کد 11866009
11866009
1398/07/22
شهرک غرب
150,000,000
5,000,000
115 متر
2
9
2