خرید ملک در سهروردی شمالی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان سهروردی شمالی با کد 47433
47433
1397/11/13
سهروردی شمالی
1,850,000,000
15,000,000
123 متر
3
15
5
تصویر فروش آپارتمان سهروردی شمالی با کد 37298
37298
1397/10/12
سهروردی شمالی
1,900,000,000
16,000,000
123 متر
2
15
5