خرید ملک در خ اول نیرو هوایی - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان خ اول نیرو هوایی با کد 4025
4025
1396/02/31
خ اول نیرو هوایی
100,000,000
0
83 متر
2
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان خ اول نیرو هوایی با کد 3648
3648
1396/02/02
خ اول نیرو هوایی
80,000,000
0
75 متر
2
5
3
اجـاره رفت
تصویر رهن آپارتمان خ اول نیرو هوایی با کد 2174
2174
1395/09/11
خ اول نیرو هوایی
35,000,000
0
50 متر
1
30
1