خرید ملک در برق آلستوم - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش دفتر کار برق آلستوم با کد 11866518
11866518
1398/07/25
برق آلستوم
1,050,000,000
0
83 متر
2
20
3
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11863113
11863113
1398/07/07
برق آلستوم
1,375,000,000
0
94 متر
2
7
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11863112
11863112
1398/07/07
برق آلستوم
25,000,000
2,500,000
52 متر
1
18
2
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11862911
11862911
1398/07/04
برق آلستوم
1,800,000,000
18,000,000
100 متر
2
3
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11862387
11862387
1398/07/04
برق آلستوم
40,000,000
4,000,000
80 متر
2
100
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11859394
11859394
1398/06/16
برق آلستوم
70,000,000
3,000,000
81 متر
2
23
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11859212
11859212
1398/06/16
برق آلستوم
40,000,000
3,000,000
100 متر
2
25
0
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11858672
11858672
1398/06/16
برق آلستوم
1,350,000,000
16,666,667
81 متر
2
18
2

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11858341
11858341
1398/06/10
برق آلستوم
150,000,000
3,000,000
140 متر
2
100
2
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11855860
11855860
1398/05/28
برق آلستوم
2,600,000,000
13,000,000
200 متر
3
100
1
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11855019
11855019
1398/05/27
برق آلستوم
1,300,000,000
13,541,667
96 متر
2
10
3
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11854341
11854341
1398/05/20
برق آلستوم
1,450,000,000
0
94 متر
2
7
2

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش دفتر کار برق آلستوم با کد 11854065
11854065
1398/05/17
برق آلستوم
1,100,000,000
13,253,012
83 متر
2
20
3
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11853551
11853551
1398/05/15
برق آلستوم
1,800,000,000
15,789,474
114 متر
2
7
1
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11847245
11847245
1398/04/17
برق آلستوم
1,150,000,000
11,979,167
96 متر
2
100
4
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11846404
11846404
1398/04/16
برق آلستوم
4,000,000,000
0
140 متر
2
100
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11846392
11846392
1398/04/16
برق آلستوم
1,350,000,000
0
85 متر
2
18
2
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11840849
11840849
1398/03/21
برق آلستوم
1,410,000,000
15,000,000
94 متر
2
7
2