خرید ملک در برق آلستوم - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11837961
11837961
1398/03/01
برق آلستوم
120,000,000
2,000,000
80 متر
2
2
2
تصویر رهن و اجاره دفتر کار برق آلستوم با کد 11837833
11837833
1398/03/01
برق آلستوم
200,000,000
25,000,000
230 متر
0
30
-1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11836651
11836651
1398/02/25
برق آلستوم
50,000,000
2,500,000
60 متر
1
3
5
تصویر رهن و اجاره مغازه برق آلستوم با کد 11835995
11835995
1398/02/23
برق آلستوم
50,000,000
8,000,000
25 متر
0
نوساز

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11832137
11832137
1398/02/08
برق آلستوم
20,000,000
1,900,000
80 متر
2
19
2
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11831225
11831225
1398/02/07
برق آلستوم
50,000,000
3,000,000
120 متر
3
35
2
تصویر فروش مغازه برق آلستوم با کد 11831173
11831173
1398/02/07
برق آلستوم
510,000,000
15,000,000
34 متر
0
نوساز
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11829682
11829682
1398/01/25
برق آلستوم
200,000,000
3,000,000
122 متر
3
15
1

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر فروش مغازه برق آلستوم با کد 11820449
11820449
1397/11/30
برق آلستوم
400,000,000
0
0 متر
0
نوساز
0
تصویر فروش مغازه برق آلستوم با کد 11817359
11817359
1397/11/17
برق آلستوم
510,000,000
15,000,000
34 متر
0
نوساز
1
تصویر رهن و اجاره مغازه برق آلستوم با کد 11817358
11817358
1397/11/17
برق آلستوم
25,000,000
1,500,000
34 متر
0
نوساز
1
تصویر فروش دفتر کار برق آلستوم با کد 11813342
11813342
1397/11/03
برق آلستوم
1,235,000,000
8,949,275
138 متر
2
40
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش دفتر کار برق آلستوم با کد 11813340
11813340
1397/11/03
برق آلستوم
2,000,000,000
13,157,895
152 متر
3
100
1
تصویر فروش دفتر کار برق آلستوم با کد 11811161
11811161
1397/10/24
برق آلستوم
1,794,000,000
13,000,000
138 متر
3
35
1
تصویر فروش آپارتمان برق آلستوم با کد 11804902
11804902
1397/10/03
برق آلستوم
800,000,000
0
90 متر
2
20
4
تصویر فروش مغازه برق آلستوم با کد 11801325
11801325
1397/09/27
برق آلستوم
400,000,000
0
0 متر
0
نوساز
0

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان برق آلستوم با کد 11366465
11366465
1395/04/06
برق آلستوم
15,000,000
1,900,000
86 متر
2
14
5