خرید ملک در باغ فیض - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11866749
11866749
1398/07/25
باغ فیض
870,000,000
0
61 متر
2
21
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11866564
11866564
1398/07/25
باغ فیض
930,000,000
15,762,712
59 متر
1
15
3
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11866551
11866551
1398/07/25
باغ فیض
2,016,000,000
21,000,000
96 متر
2
2
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11866262
11866262
1398/07/22
باغ فیض
100,000,000
2,850,000
97 متر
2
5
3

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11866253
11866253
1398/07/22
باغ فیض
1,498,500,000
18,500,000
81 متر
2
5
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11866250
11866250
1398/07/22
باغ فیض
1,280,000,000
16,410,256
78 متر
2
6
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11866249
11866249
1398/07/22
باغ فیض
2,450,000,000
19,918,699
123 متر
3
نوساز
3
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11865981
11865981
1398/07/22
باغ فیض
30,000,000
3,500,000
80 متر
2
13
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11865980
11865980
1398/07/22
باغ فیض
90,000,000
3,000,000
60 متر
2
12
0
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865947
11865947
1398/07/22
باغ فیض
1,350,000,000
0
78 متر
2
17
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865909
11865909
1398/07/22
باغ فیض
1,450,000,000
19,594,595
74 متر
1
3
0
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11865751
11865751
1398/07/21
باغ فیض
100,000,000
2,100,000
87 متر
2
18
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865704
11865704
1398/07/21
باغ فیض
1,333,000,000
15,500,000
86 متر
2
7
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865653
11865653
1398/07/21
باغ فیض
1,250,000,000
15,625,000
80 متر
2
8
3
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865645
11865645
1398/07/21
باغ فیض
1,250,000,000
14,367,816
87 متر
2
11
6
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865640
11865640
1398/07/21
باغ فیض
1,200,000,000
20,000,000
60 متر
1
نوساز
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865402
11865402
1398/07/17
باغ فیض
1,200,000,000
0
104 متر
3
8
3
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11865371
11865371
1398/07/17
باغ فیض
1,520,000,000
16,000,000
95 متر
3
17
4