خرید ملک در باغ فیض - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11848999
11848999
1398/04/24
باغ فیض
1,060,000,000
14,722,222
72 متر
2
18
1
تصویر رهن و اجاره مغازه باغ فیض با کد 11848969
11848969
1398/04/24
باغ فیض
1,000,000,000
0
26 متر
0
نوساز
تصویر فروش کلنگی باغ فیض با کد 11848967
11848967
1398/04/24
باغ فیض
2,000,000,000
0
0 متر
0
نوساز
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11848703
11848703
1398/04/24
باغ فیض
1,380,000,000
17,250,000
80 متر
2
15
4

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11848357
11848357
1398/04/23
باغ فیض
90,000,000
3,000,000
76 متر
2
18
1
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11848074
11848074
1398/04/19
باغ فیض
130,000,000
1,200,000
83 متر
2
17
6
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11848073
11848073
1398/04/19
باغ فیض
1,200,000,000
0
83 متر
2
17
6
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11847865
11847865
1398/04/18
باغ فیض
50,000,000
2,600,000
72 متر
2
9
5

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11847863
11847863
1398/04/18
باغ فیض
40,000,000
2,800,000
60 متر
1
10
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11847853
11847853
1398/04/18
باغ فیض
1,054,000,000
17,000,000
62 متر
2
19
2
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11847851
11847851
1398/04/18
باغ فیض
1,525,000,000
18,154,762
84 متر
2
14
4
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11847816
11847816
1398/04/18
باغ فیض
1,000,000,000
16,129,032
62 متر
2
19
3

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11847534
11847534
1398/04/17
باغ فیض
970,000,000
0
64 متر
2
17
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11847533
11847533
1398/04/17
باغ فیض
360,000,000
0
130 متر
2
نوساز
3
تصویر رهن آپارتمان باغ فیض با کد 11847505
11847505
1398/04/17
باغ فیض
250,000,000
0
88 متر
2
16
4
تصویر رهن و اجاره آپارتمان باغ فیض با کد 11847501
11847501
1398/04/17
باغ فیض
50,000,000
2,000,000
58 متر
1
20
2

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

تصویر رهن آپارتمان باغ فیض با کد 11847263
11847263
1398/04/17
باغ فیض
130,000,000
0
70 متر
2
16
3/5
تصویر فروش آپارتمان باغ فیض با کد 11847239
11847239
1398/04/17
باغ فیض
1,300,000,000
18,840,580
69 متر
2
8
5