خرید ملک در امانیه - خانه ایران homeiran.ir

تعداد آگهی های موجود :
فروخته شد
تصویر فروش کلنگی امانیه با کد 7462977
7462977
1396/12/03
امانیه
3,900,000,000
18,000,000
220 متر
0
نوساز
---
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462064
7462064
1396/11/25
امانیه
840,000,000
12,000,000
70 متر
1
نوساز
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امانیه با کد 7463458
7463458
1396/11/19
امانیه
100,000,000
7,000,000
205 متر
3
7
2
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امانیه با کد 7463415
7463415
1396/11/19
امانیه
0
0
120 متر
3
5
1

نرم افزار موبایل خانه ایران

دسترسی رایگان به اطلاعات فایل ها با نصب نرم افزار موبایل خانه ایران

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462066
7462066
1396/11/17
امانیه
960,000,000
7,500,000
128 متر
2
30
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462203
7462203
1396/11/16
امانیه
1,650,000,000
13,750,000
120 متر
2
نوساز
4
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462199
7462199
1396/11/16
امانیه
1,830,000,000
10,760,000
170 متر
3
3
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462182
7462182
1396/11/16
امانیه
2,442,000,000
13,200,000
185 متر
3
نوساز
3

سرویس رزرو آنلاین فیکاتو

ویژه پزشکان، رستوران ها و آرایشگاه ها

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7450749
7450749
1396/11/15
امانیه
2,322,000,000
8,600,000
270 متر
4
17
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462147
7462147
1396/11/15
امانیه
1,450,000,000
13,180,000
110 متر
2
نوساز
1
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7462062
7462062
1396/11/15
امانیه
2,795,000,000
13,000,000
215 متر
3
نوساز
1
اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امانیه با کد 7455616
7455616
1396/10/19
امانیه
30,000,000
3,000,000
80 متر
2
14
1

دریافت نمایندگی خانه ایران

ویژه املاک سراسر کشور

فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7455452
7455452
1396/10/18
امانیه
1,896,000,000
7,900,000
240 متر
3
نوساز
17
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 7455280
7455280
1396/10/18
امانیه
2,015,000,000
13,000,000
155 متر
3
نوساز
3
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 11691450
11691450
1396/09/13
امانیه
2,442,000,000
13,200,000
185 متر
3
نوساز
واحدها
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 11622000
11622000
1396/06/12
امانیه
2,442,000,000
13,200,000
185 متر
3
نوساز
واحدها

عضویت در خانه ایران ویژه مشاوران املاک

شامل امکانات تخصصی ویژه مشاورین

اجـاره رفت
تصویر رهن و اجاره آپارتمان امانیه با کد 11581760
11581760
1396/04/24
امانیه
210,000,000
0
148 متر
3
14
2
فروخته شد
تصویر فروش آپارتمان امانیه با کد 11542830
11542830
1396/02/21
امانیه
2,442,000,000
13,200,000
185 متر
3
نوساز
واحدها